Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „BARBAKAN” w Tczewie do pobrania:

statut Spółdzielni Mieszkaniowej „BARBAKAN”w Tczewie