Spółdzielnia Mieszkaniowa „BARBAKAN”
ul. Władysława Jagiełły 9E
83-110 Tczew

administrator: 509 342 391

księgowość: 517 625 973

biuro: tel. 58 532 68 33

e-mail :
biuro@smbarbakan.pl
zarzad@smbarbakan.pl
ksiegowosc@smbarbakan.pl

numer rachunku bankowego:
28 1750 0012 0000 0000 3758 6129

Godziny funkcjonowania spółdzielni
od 8:00 – 15:00

Kasa  :
wtorki   13:00 – 16:30
czwartki   11:00 – 13:00
numer rachunku bankowego:
28 1750 0012 0000 0000 3758 6129    BNP Paribas (dawny Raiffeisen Bank Polska S.A.)

Administracja
Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy biura od poniedziałku do piątku, poza godzinami funkcjonowania kasy.

Księgowość
poniedz – piątek od 11:00 – 13:00

Prezes Zarządu
wtorek 12:45 – 16:45

Formularz kontaktowy