W ZWIĄZKU Z USTAWOWO WOLNYMI DNIAMI OD PRACY Z OKAZJI  ŚWIĘTA PRACY I KONSTYTUCJI W CZWARTEK TJ. 02.05.2024 W DNIU ŚWIĘTA FLAGI BIURO SPÓŁDZIELNI BĘDZIE  NIECZYNNE.

WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM ŻYCZYMY

UDANEGO ODPOCZYNKU


 

 

Szanowni Mieszkańcy!

Spółdzielnia Mieszkaniowa Barbakan  w Tczewie informuje, że zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku nr GD.RZT.70.81.116.2022/D.DW z dn 08.02.2023r od dnia 01.03.2024 obowiązuje nowa taryfa na wodę.
Informacje ad naliczeń i sald zostaną rozniesione wraz z rozliczeniem wody.
Wszelkich niezbędnych informacji udziela biuro spółdzielni w godzinach pracy.
Aktualne taryfy wody


Szanowni Państwo!

Spółdzielnia Mieszkaniowa Barbakan w Tczewie informuje, że rozpoczynamy pięcioletni przegląd elektryczny.
Harmonogram wg budynków
ul. Wł. Jagiełły 7   4 klatki   25.03.2024r
ul. Wł. Jagiełły 9   4 klatki   26.03.2024r
ul. Wł. Jagiełły  9E  Administracja, magazyn, 5 garaży      27.03.2024
ul. Rokicka 2   6 klatek       03-05.04.2024r
ul. Rokicka 20   4 klatki      08.04.2024r
ul. Rokicka 21   5 klatek    09-10.04.2024   
ul. Rokicka 22   5 klatek    11-12.04.2024

Między ul. Rokicka 20 a 21 garaż podziemny wielostanowiskowy,   15.04.2024r

Garaże wolnostojące (za ul. Rokicką 20)   23 szt.   15-16.04.2024r

Prosimy o udostępnianie lokali.


Szanowni Mieszkańcy,
w miesiącu styczniu odbędzie się przegląd kominiarski wg niżej podanych terminów dla poszczególnych lokalizacji:

Rokicka 2   10.01.2024 ŚRODA  od 16:00 do 16:30
Jagiełły 7   10.01.2024 ŚRODA  od 16:00 do 16:30
Jagiełły 9   10.01.2024 ŚRODA  od 16:00 do 16:30
Rokicka 22   11.01.2024 CZWARTEK  od 16:00
Rokicka 21   11.01.2024 CZWARTEK  od 16:00 (kl A,B,C)
Rokicka 21   12.01.2024 PIĄTEK  od 16:00 (kl D,E)
Rokicka 20   12.01.2024 PIĄTEK  od 16:00


UWAGA: ze względu na modernizację strony nie wszystkie materiały są dostępne

Szanowni Mieszkańcy

Od czasu Walnego Zgromadzenia Członków w dniu 16.05.2023r.  upłynęło 6 miesięcy. Rada Nadzorcza, jako organ kontrolny, czuje się w obowiązku podsumować swoje działania i przekazać je Państwu w dobiegającym końca, roku 2023:

– WZ podjęło uchwały dotyczące funkcjonowania jednostki. Rada Nadzorcza wykonała je zgodnie z wolą Członków, w tym odwołanie z funkcji prezesa P. Kussowskiego wraz z rozwiązaniem z P. Kussowskim umowy o pracę

–  Rada ogłosiła rekrutację na wolne stanowisko (pierwsza w miesiącach letnich, druga obecnie)

Negocjacje z  ewentualnymi kandydatami trwają, jednak jest to rozłożone w czasie ze względu na niejasną sytuacje prawną. W tym miejscu liczymy na Państwa wyrozumiałość. Rada dokłada wszelkich starań, by spółdzielnia działała bez zarzutu.

– w miesiącu sierpniu do spółdzielni wpłynął pozew Pana Kussowskiego. Rada wynajęła kancelarię adwokacką celem reprezentacji interesów spółdzielców . Sąd wyznaczył rozprawę w terminie 27 IX 2024

– Rada  w wyżej wskazanym czasie tj od maja do grudnia odbyła 11 spotkań celem nadzoru bieżącej , sprawnej działalności spółdzielni.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Przewonienie gazu

Polska spółka Gazownictwa sp. z o.o informuje o planowaniu przewodzenia.

Akcja przewonienia gazu ziemnego, w dniach 24-26 października 2023 r.

Akcja przewonienia gazu ziemnego polega na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej. W związku z tym zapach gazu stanie się intensywniejszy, co umożliwi wykrycie ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych. Akcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw gazu do odbiorców.

Kontrolę i naprawę sieci gazowej przeprowadzą służby Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., natomiast usuwanie stwierdzonych nieszczelności na instalacjach i urządzeniach gazowych należy do obowiązków właścicieli lub administracji obiektów.

W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu należy niezwłocznie powiadomić administrację budynku lub Pogotowie Gazowe pod numerem tel. 992

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Przegląd gazowy

data aktualizacji: 13.10.2023 r.

16.10.2023 – Poniedziałek – Rokicka 2

Kl. A – 16:30 – 17:00

Kl. B – 17:00 -17:30

Kl. C – 17:30 – 18:00

Kl. D – 18:00 – 18:30

Kl. E – 18:30 – 19:00

Kl. F – 19:00 – 19:30

17.10.2023 – Wtorek – Rokicka 20

Kl. A – 17:00 – 17:30

Kl. B – 17:30 – 18:00

Kl. C – 18:00 – 18:30

Kl. D – 18:30 – 19:00

18.10.2023 – Środa – Rokicka 21

Kl. A – 17:00 – 17:30

Kl. B – 17:30 – 18:00

Kl. C – 18:00 – 18:30

Kl. D – 18:30 – 19:00

Kl. E – 19:00 – 19:30

19.10.2023 – Czwartek – Rokicka 22

Kl. A – 17:00 – 17:30

Kl. B – 17:30 – 18:00

Kl. C – 18:00 – 18:30

Kl. D – 18:30 – 19:00

Kl. E – 19:00 – 19:30

Dla osób, które były nieobecne w pierwszym podanym terminie wyznacza się kolejny termin na 23.10.2023 tj. poniedziałek w godz. 17:00 – 19:00.

Prosimy o obecność. Informujemy, że ostatni 3 termin przeglądu gazowego będzie odpłatny.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Sprawy bieżące

data aktualizacji: 20.09.2023 r.

Szanowni Mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbakan” w Tczewie!

W związku z zainteresowaniem ze strony Członków spółdzielni, Rada Nadzorcza podaje do wiadomości bieżące informacje związane z organem jednostki, jakim jest zarząd:

W maju bieżącego roku na Walnym Zgromadzeniu Członkowie spółdzielni podjęli uchwałę  o nieudzieleniu absolutorium dotychczasowemu zarządowi oraz o jego odwołaniu. Wola Walnego Zgromadzenia została wykonana. Rada Nadzorcza zajęła się procesem rekrutacyjnym. Obecnie nabór został wstrzymany, z powodu pozwu do sądu, który został złożony przez byłego prezesa spółdzielni. Skarżone jest Walne Zgromadzenie oraz uchwały dotyczące odwołania zarządu. Sprawa jest w toku, proces sądowy wymaga czasu (spółdzielnię reprezentuje kancelaria prawna). W związku z powyższym obecnie sprawa reprezentacji spółdzielni pozostaje w zawieszeniu ( w tym wybór nowego zarządu) do czasu zakończenia postępowania sądowego.

Z uwagi na przedstawioną sytuację Rada Nadzorcza chce zapewnić Państwa,  że dołoży wszelkich starań by spółdzielnia funkcjonowała w sposób prawidłowy, a okoliczności nie były znacząco odczuwalne.

Jednocześnie z uwagi na opisaną sytuację informujemy, że Rada pracuje na bieżąco, priorytetem są sprawy pilne.

Liczymy na wzajemne zrozumienie.


data aktualizacji: 12.05.2023 r.

Informujemy, że na stronie internetowej Spółdzielni umieściliśmy zatwierdzony w zeszłym roku statut. Uaktualniono godziny pracy Prezesa Zarządu oraz umieszczono adres e-mail do kontaktu z radą nadzorczą.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Praca biura

data aktualizacji: 28.04.2023 r.

UWAGA, Szanowni mieszkańcy. Informujemy, że w dniu 02.05.2023r. (wtorek) biuro Spółdzielni będzie nieczynne. W związku z przypadającym w dniu 01.05.2023 oraz 03.05.2023 świętem, zapraszamy do biura od czwartku, 04.05.2023r. Życzymy udanej majówki.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Uwaga – możliwe czasowe pogorszenie jakości wody. Zgłoś to ZWiK-owi

data aktualizacji: 14.04.2023 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. zoo w Tczewie w celu zapewnienia wysokiej jakości wody przeprowadza okresowe płukanie sieci wodociągowej na terenie miasta. Dla zmniejszenia uciążliwości prace te wykonywane będą w godzinach nocnych od godz. 22.00 do 6.00.

Płukanie będzie przeprowadzone:

➖ 19/20.04.2023 – A. Krajowej (od ul. Żwirki do ul. Jagiellońska), Jurgo, H. Hass, Kilińskiego

➖ 20/21.04.2023 – Jagiellońska (od ul. A. Krajowej do ul. Piotrowo), Skarszewska, Rokicka (od GPEC do ronda ul. Kociewska)

➖ 23/24.04.2023- Jagiellońska (ul. Piotrowo do ul. DK91) całe osiedle Bajkowe

W związku z wykonywaniem tych prac mogą występować na terenie miasta Tczewa spadki ciśnienia i chwilowe pogorszenie się jakości wody.

Wszelkie awarie i uwagi związane z płukaniem prosimy zgłaszać ZWIK Tczew.
Tel. 58/ 531-39-94 (całą dobę) lub 58/ 530-52-65 , 58/530-52-65 do godz. 15,00

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Sprawy bieżące

data aktualizacji: 14.04.2023 r.

Porządki z zielenią na ul. Jagiełły

Porządki z zielenią na ul. Rokickiej

zabrukowaliśmy wjazd i wejście na plac zabaw przy ul. Wł. Jagiełły

Wspawanie ułamanego fragmentu płotu przy pl. zabaw Jagiełły

Poprawiliśmy studzienkę na Jagiełły 7

Poprawiliśmy schody do wejść do klatek na Wł. Jagiełły 7 i 9

Naprawa zjazdu, części kostki i zorganizowaliśmy nowe odwodnienie liniowe ul. Rokicka wraz z poprawą włazu studni

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Życzenia Wielkanocne

data aktualizacji: 06.04.2023 r.

Ostatnie czasy to okres podwyżek obciążających i drenujących kieszenie. Trudno nadążyć co i w jakiej skali rośnie. Tym bardziej trudno znaleźć radość kiedy martwimy się, by starczyło…na mieszkanie, na życie. Mimo tego, życzymy mieszkańcom, by Święta Wielkiej Nocy były dla Państwa czasem rodzinnego odpoczynku, pełnym radości i szczęścia.

Składa Zarząd, Rada Nadzorcza oraz pracownicy S.M. „Barbakan” w Tczewie.

Biuro Spółdzielni zamknięte jest w dniu 07.04.2023 (piątek). Dzień 10.04.2023 (poniedziałek) jest ustawowo dniem wolnym od pracy.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Sprawy bieżące

data aktualizacji: 01.03.2023 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Barbakan” informuje, że w dniu 27.02.2023 Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku zatwierdził nowe taryfy na wodę. W związku z powyższym od dnia 01 MARCA 2023 otrzymają Państwo naliczenie z uwzględnieniem nowych stawek. W załączeniu Decyzja DRZGW z dnia 08.02.2023 nr GD.RZT.70.81.116.2022/D.DW o wysokości taryf

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na lata 2023-2026

Wymiana płotu i bramek placu zabaw przy ul. Władysława Jagiełły. W zeszłym roku zakupiono nowe zabawki i odmalowano stare.

Wymieniliśmy tablice na budynku administracji

Trwają prace przy budynku Władysława Jagiełły 7 polegające na remoncie zejść do piwnic (schody plus zjazd dla rowerów). To ostatni etap tych prac zaplanowanych kilka lat temu w spółdzielni.

Trwają prace przy garażu podziemnym. Izolacja szczytu.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Przegląd kominiarski i przegląd techniczny budynków

data aktualizacji: 13.12.2022 r.

W dniach 14-16.12.202 r. zostanie przeprowadzony przegląd kominiarski. Odpowiednie informacje zostały zawieszone na klatkach. Prosimy o udostępnienie lokali kominiarzom.

Dni i orientacyjne godziny przeglądów:
Władysława Jagiełły 7 i 9 – 14.12.2022, godz. 16:00 – 17:00 (ŚRODA)
Rokicka 2 – 15.12.2022, godz. 16:00-18:00 (CZWARTEK)
Rokicka 20 – 15.12.2022, godz. 16:00-18:00 (CZWARTEK)
Rokicka 21 – 15.12.2022, godz. 17:00-18:00 KL. A i KL. B(CZWARTEK)
Rokicka 21 – 16.12.2022, godz. 16:30-17:30 KL. C, D, E(PIĄTEK)
Rokicka 22 – 16.12.2021, godz. 16:30-17:30 (PIĄTEK)

Przegląd przeprowadzi SPÓŁDZIELNIA PRACY Usług Kominiarskich w Gdańsku, REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 13 W TCZEWIE, 83-110 Tczew, ul. Paderewskiego 18, tel. 58-531-14-45

Przegląd kominiarski jest okazją do bezpośredniego kontaktu z fachowcem. Prosimy o zgłaszanie uwag na temat działania wentylacji bezpośrednio do kominiarza.

Proszę pamiętać, aby złapać się za guzik!

W międzyczasie trwa przegląd techniczny budynków.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Sprawy bieżące

data aktualizacji: 30.11.2022 r.

Do biura dostarczone zostały worki na odpady BIO. Prosimy wszystkich o ich odbiór do końca stycznia 2023 roku.

Kontynuowaliśmy uzupełniania otulin w piwnicach budynków. Tym razem blisko 50 metrów bieżących, łącznie ok 200mb. Przypominamy: jeśli przez czyjąś piwnicę przechodzą rury i nie są obłożone otuliną, prosimy o zgłoszenie do administracji spółdzielni.

Trwają ostatnie prace przy zieleni. Porządkujemy zieleń przy Władysława Jagiełły 7 i 9.

W grudniu czekają Nas przeglądy: kominiarski oraz techniczny.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Sprawy bieżące

data aktualizacji: 10.11.2022 r.

Zakończyliśmy pierwszy etap uzupełniania otulin w piwnicach budynków. Łącznie na 6 budynków wyszło blisko 150 metrów bieżących. Najwięcej 53 metry uzupełniliśmy na Rokickiej 2. Najmniej uzupełnienia wymagał budynek na Władysława Jagiełły 9 – 6 metrów. Jeśli przez czyjąś piwnicę przechodzą rury i nie są obłożone otuliną, prosimy o zgłoszenie do administracji spółdzielni.

Jutro 11 listopada, Święto Niepodległości. W związku z powyższym biuro Spółdzielni jest zamknięte.

Usunęliśmy gniazda gołębii i wyczyściliśmy rynny w budynkach przy ul. Rokickiej 20 i 22. Z powodu braku możliwości wjazdu pod budynek Rokicka 21 nie mogliśmy wykonać czyszczenia.

Informujemy, że stara centrala telefoniczna została zastąpiona nową z możliwością nagrywania rozmów.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Sprawy bieżące

data aktualizacji: 17.10.2022 r.

Zakończył się remont elewacji w budynkach garaży naziemnych. Skrzynki elektryczne otrzymały parapety. Pękające ściany przeszyto, umocowano płaskowniki scalające ściany, nałożono siatki i wyprawy.

Zakończył się remont elewacji w budynku przy ul. Rokickiej 2 A-C. Naprawiono dziury w strukturze w ścianie szczytowej oraz odmalowano wejścia w klatkach, w których wymienialiśmy wcześniej drzwi wejściowe.

W międzyczasie wymieniliśmy wymienniki płytowe, które uległy zepsuciu.

Rokicka 22 – przy wiacie śmietnikowej zorganizowaliśmy nasadzenia.

Zakończylismy przegląd gazowy. Szczęśliwie, w tym roku nie były wymagane dodatkowe prace uszczelniające.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Praca biura

data aktualizacji: 20.09.2022 r.

UWAGA, informujemy że w dniu 20.09.2022r. oraz 22.09.2022r. kasa spółdzielni czynna do godziny 13:00. Biuro spółdzielni w dniu 20.09.2022r. czynne do godziny 15:00

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

UWAGA – uruchomienie ogrzewania

data aktualizacji: 20.09.2022 r.

UWAGA, informujemy że w dniu 23.09.2022 od rana uruchamiamy ogrzewanie.

W związku z powyższym, prosimy odkręcić kaloryfery na najwyższy poziom, aby uniknąć zapowietrzenia. Prosimy również zakończyć remonty/wymiany instalacji C.O.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Sprawy bieżące

data aktualizacji: 14.09.2022 r.

Zakończył się remont suszarni w budynku przy ul. Władysława Jagiełły 9B. Pomalowano ściany i okna a podłoga została wykafelkowana.

Trwa ocieplenie elewacji w budynku przy ul. Rokickiej 2 – kl. A-C przód

Rozpoczęliśmy remont podstawy słupów balkonowych w budynkach przy ul. Władysława Jagiełły 7 i 9

Jeszcze raz prosimy o kończenia zaplanowanych wymian , czy prac remontowych na instalacji grzewczej.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Przegląd gazowy

data aktualizacji: 14.09.2022 r.

Zaczynamy coroczny przegląd gazowy. Prosimy przejrzeć zakładkę aktualności poszczególnych budynków:

Władysława Jagiełły 7
Władysława Jagiełły 9
Rokicka 2
Rokicka 20
Rokicka 21
Rokicka 22

Na stronie zostaje podany pierwszy termin. Po dokonaniu przeglądu w pierwszym terminie udostępnimy informację o drugim terminie (od 04.10.2022r.). Kolejny, trzeci termin, będzie dodatkowo płatnym 50zł/lokal.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Sprawy bieżące

data aktualizacji: 18.08.2022 r.

Zakończył się remont suszarni w budynku przy ul. Władysława Jagiełły 7B. Pomalowano ściany i okna a podłoga zostałą wykafelkowana. Trwa Remont suszarni w budynku przy ul. Władysława Jagiełły 9B

Rozpoczynamy ocieplenie elewacji w budynku przy ul. Rokickiej 2 – kl. A-C przód

Przypominamy, by powoli szykować się do zakończenia zaplanowanych wymian , czy prac remontowych na instalacji grzewczej. Prosimy o zakończenie prac najlepiej do połowy września.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej BARBAKAN w Tczewie

data aktualizacji: 04.07.2022 r.

Umieściliśmy „Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej BARBAKAN w Tczewie”

Zapraszamy na zakładkę O NAS – REGULAMINY dostępną tutaj: Regulaminy

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Informacja z GUS

data aktualizacji: 28.06.2022 r.

Umieszczamy otrzymaną wiadomość z GUS.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Nowa Rada Nadzorcza

data aktualizacji: 27.06.2022 r.

Uchwałą z dnia 31.05.2022r. struktura Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbakan” kształtuje się w następujący sposób

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Tomasz Kosior

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Wojciech Lamek

Sekretarz Rady Nadzorczej – Łukasz Janowski

Członek Rady Nadzorczej – Ewa Kadłubowska

Członek Rady Nadzorczej – Teresa szydlik

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Praca biura

data aktualizacji: 14.06.2022 r.

W dniach 16-17.06.2022r. biuro Spółdzielni nieczynne.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Wyłączenie ogrzewania

data aktualizacji: 20.05.2022 r.

Szanowni mieszkańcy. Informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj. 20.05.2022r. (piątek) wyłączymy ogrzewanie.

Prosimy o przeprowadzanie remontów instalacji grzewczej najlepiej do połowy września by był czas na zmianę podzielników!

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Plac zabaw na ul. Władysława Jagiełły na nowo

data aktualizacji: 19.05.2022 r.

Po wielu latach reorganizujemy plac zabaw przy ul. Wł. Jagiełły na nowo. Stare zabawki i ławka zyskują nowy blask, do tego dodaliśmy również nową bujawkę sprężynową – LEW, huśtawkę wagową – WAŻKA oraz miejsce do zabaw w piasku – JUNGLE

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Praca w dniach świąteczno-majówkowych i odbiór odpadów

data aktualizacji: 29.04.2022 r.

Informujemy, że biuro Spółdzielni będzie nieczynne w dniach 02-03.05.2022r. Do pracy wracamy w środę 04.05.2022r.

Przed nami Święto Pracy, Dzień flagi oraz Święto Konstytucji 3 Maja/Uroczystość NMP Królowej Polski.

Życzymy Państwu złapania chwili oddechu, pogody i radości.

Informacja z firmy Clean-Bud:

W związku z nadchodzącym Świętem Pracy oraz Świętem Konstytucji 3 Maja zmieni się porządek w odbiorze odpadów.

Odpady komunalne oraz gromadzone selektywnie, w tym także odpady zielone będą odbierane:

03.05.2022 r – odebrane zostaną 04.05.2022 r.
04.05.2022 r – odebrane zostaną 05.05.2022 r.
05.05.2022 r – odebrane zostaną 06.05.2022 r.
06.05.2022 r – odebrane zostaną 07.05.2022 r.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Prace bieżące

data aktualizacji: 21.04.2022 r.

Zakończyliśmy przełożenie opaski od strony szczytu przy budynku Władysława Jagiełły 7

Przy budynku wymieniliśmy dwa czyszczaki.

Wł. Jagiełły 9 – wymalowanie barierek przy budynku.

Wł. Jagiełły 9 – rowerownia – wstawienie drzwi pod schodami w kl. A, B, C

Wł. Jagiełły 9 (A,B,C,D) – nowe schody, remont zejścia

Wł. Jagiełły 9 A i B – naprawa odpływów

Wł. Jagiełły 9B – remont WC w piwnicy (kafelki + odmalowanie)

Wł. Jagiełły 9E – odmalowanie podbitki zniszczonej przez kunę

Rokicka 22C – przemalowanie WC w piwnicy i odświeżenie zejścia

Rokicka 22E – remont częściowy piwnicy.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Życzenia Wielkanocne

data aktualizacji: 15.04.2022 r.

Oby te Święta Wielkiej Nocy były dla Państwa czasem odpoczynku, pełnym rodzinnego szczęścia i radości.

Składa Zarząd, Rada Nadzorcza oraz pracownicy S.M. „Barbakan” w Tczewie.

Biuro Spółdzielni zamknięte jest w dniu 18.04.2022 (poniedziałek).

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Informacja

data aktualizacji: 24.01.2022 r.

Szanowni Mieszkańcy. W wziązku z czasowym obniżeniem podatku VAT na ciepło Spółdzielnia Mieszkaniowa „BARBAKAN” informuje, że nadpłata powstała z tego tytułu zostanie uwzględniona w podsumowaniach za okresy rozliczeniowe (C.O. roczne, C.W.U. półroczne)

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Życzenia Świąteczne

data aktualizacji: 20.12.2021 r.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Godziny pracy Spółdzielni w okresie świąteczno-noworocznym

data aktualizacji: 20.12.2021 r.

24.12.2021 – NIECZYNNE
28.12.2021 – KASA czynna od 11:00 – 13:00
30.12.2021 – KASA NIECZYNNA
31.12.2021 – NIECZYNNE

Odpady w tym roku odbierane będą przez firmę Clean-Bud w normalnym trybie.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Przegląd kominiarski i przegląd techniczny budynków

data aktualizacji: 09.12.2021 r.

W dniach 15-17.12.2021 r. zostanie przeprowadzony przegląd kominiarski. Odpowiednie informacje zostały zawieszone na klatkach. Prosimy o udostępnienie lokali kominiarzom.

Dni i orientacyjne godziny przeglądów:
Władysława Jagiełły 7 i 9 – 15.12.2021, godz. 16:00 – 17:00 (ŚRODA)
Rokicka 2 – 16.12.2021, godz. 16:00-17:00 (CZWARTEK)
Rokicka 20 – 16.12.2021, godz. 16:00-17:00 (CZWARTEK)
Rokicka 21 – 17.12.2021, godz. 16:00-17:00 (PIĄTEK)
Rokicka 22 – 17.12.2021, godz. 16:00-17:00 (PIĄTEK)

Przegląd przeprowadzi SPÓŁDZIELNIA PRACY Usług Kominiarskich w Gdańsku, REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 13 W TCZEWIE, 83-110 Tczew, ul. Paderewskiego 18, tel. 58-531-14-45

Przegląd kominiarski jest okazją do bezpośredniego kontaktu z fachowcem. Prosimy o zgłaszanie uwag na temat działania wentylacji bezpośrednio do kominiarza.

Proszę pamiętać, aby złapać się za guzik!

W międzyczasie dobiegł końca przegląd techniczny budynków.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Prace bieżące

data aktualizacji: 26.11.2021 r.

Zakończyliśmy remont lewej strony piwnicy na Rokickiej 22C.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Prace bieżące

data aktualizacji: 16.11.2021 r.

Zakończyliśmy remont środkowego rzędu balkonów w kl. A przy ul. Rokickiej 20.

Zakończyliśmy remont płyty balkonowej i poziomu” -1″

Zakończyliśmy remont środkowego rzędu balkonów w kl. A przy ul. Rokickiej 22.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Worki BIO

data aktualizacji: 08.11.2021 r.

Otrzymaliśmy właśnie worki BIO na rok 2022, po 120 worków na każdą rodzinę. Worki są do odbioru w biurze Spółdzielni, zapraszamy.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Prace bieżące

data aktualizacji: 17.09.2021 r.

Zakończyliśmy przegląd gazowy.

Na Rokickiej 2 zakończyliśmy zaplanowane prace dotyczące wiaty śmietnikowej. Ostatnim elementem są drewniane odboje chroniące ściany wiaty przed uszkodzeniami pojemników. Ukończyliśmy podobny remont we wiacie na Rokickiej 20. Podobne działania zostaną wykonane w tym roku jeszcze na Rokickiej 21.

Przystąpiliśmy do remontu 2 rzędów balkonów w budynku przy ul. Rokickiej 2 kl. C oraz kl. E (prace aktualnie trwają). Łącznie wyremontujemy 8 balkonów. Po ukończeniu zadania na tym obiekcie ekipa przjdzie na lokalizację Rokicka 20. W tym roku wyremontujemy środkowy rząd balkonów w kl. A. W kolejnym roku (lub latach – uzależnione od środków) kl. A rząd skrajny.

Władysława Jagiełły 9 – wymieniono zepsutą oprawę lampy zewnętrznej na nową LED-ową.

W związku ze zbliżającym się okresem grzewczym prosimy o kończenie prac remontowych na instalacji C.O. i ustawienie pokręteł głowicy przy grzejnikach na najwyższy poziom (tzw. „5”).

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Zespół do spraw zieleni

data aktualizacji: 17.08.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BARBAKAN” zaprasza chętne osoby do stworzenia zespołu do spraw zieleni.
Wśród Państwa jako mieszkańców część osób wykazuje większe zainteresowanie wspólną zielenią (drzewa, krzewy) i dobrze by było wymienić doświadczenie. Widzimy potrzebę wyznaczenia kierunków rozwoju zieleni przy budynkach Spółdzielni, pielęgnacji, usuwania czy ustaleń o nowych nasadzeniach. Osoby zainteresowane prosimy o krótką informacją drogą mailową (biuro@smbarbakan.pl) lub pisemną do końca sierpnia 2021r. Po tym czasie Spółdzielnia zorganizuje spotkanie na którym porozmawiamy sobie o bieżącym utrzymaniu oraz określimy wstępny kształt ukonstytuowania zespołu. Dobrze by się stało, gdyby z każdego budynku do zespołu trafiło minimum 1 osoba.
ZAPRASZAMY

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Prace bieżące

data aktualizacji: 23.07.2021 r.

Przystąpiliśmy do renowacji wiat śmietnikowych przy ul. Rokickiej. Oczyszczone zostały dachówki i ściany zewnętrzne. Udało się wyczyścić graffiti. Odmalowane zostaną elementy stalowe, w tym furtki oraz uzupełnione brakujące siatki.

Na Rokickiej 2 zamontowaliśmy dodatkowo rynnę.

Władysława Jagiełły 9 – wymieniono podesty huśtawek

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Praca biura

data aktualizacji: 14.06.2021 r.

W dniu 15.06.2021r. biuro Spółdzielni czynne w godzinach 11:00-15:00. Kasa w tym dniu nieczynna.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Prace bieżące

data aktualizacji: 07.06.2021 r.

W ostatnim okresie Spółdzielnia odnowiła ławki na terenie placu zabaw przy ul. Rokickiej 21. Ławki na terenie ul. Wł. Jagiełły odnowione były w zeszłym roku. Docelowo, Spółdzielnia planuje nasadzenie przy ławkach trzech drzew, które dadzą cień.

Rokicka 21 – wyremontowano pomieszczenie rowerowni w kl.C oraz suszarnię w kl. B. Zakończyliśmy tym samym remonty suszarni w tym budynku.

Otynkowaliśmy i odmalowaliśmy również wszystkie korytarze piwnicze. Przepraszamy za niedogodności związane z remontami, w tym kurz, cząstki zaprawy, które dostają się do piwnic. Prosimy o wyrozumiałość. Drzwi piwniczne zabezpieczane są folią, jednak z racji ich konstrukcji nie da się ich w pełni przysłonić nie pozostawiając szpar. Prosimy o zabezpieczanie najbliżej stojących rzeczy folią ochronną we własnym zakresie.

Dokonaliśmy przycięć korekcyjnych drzew wysokich przy Rokickiej 2 oraz Władysława Jagiełły.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Wyłączenie ogrzewania

data aktualizacji: 07.06.2021 r.

Szanowni mieszkańcy. Informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj. 07.06.2021r. (poniedziałek) wyłączyliśmy ogrzewanie.

Przypominamy, że w dniu 08.06.2021r. kasa spółdzielni czynna w godzinach od 11:00-13:00

Prosimy o przeprowadzanie remontów instalacji grzewczej do końca września!

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Praca biura

data aktualizacji: 02.06.2021 r.

Szanowni mieszkańcy. Informujemy, że w dniu 04.06.2021r. (piątek) biuro Spółdzielni będzie nieczynne.

W dniu 08.06.2021r. kasa spółdzielni czynna w godzinach od 11:00-13:00

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Praca biura

data aktualizacji: 29.04.2021 r.

Szanowni mieszkańcy. Informujemy, że w dniu 30.04.2021r. (piątek) biuro Spółdzielni będzie nieczynne. W związku z przypadającym w dniu 03.05.2021 świętem, zapraszamy do biura od wtorku, 04.05.2021r.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Rozliczenie wody

data aktualizacji: 06.04.2021 r.

Szanowni mieszkańcy. W związku z wymianą wodomierzy i zazębiającym się okresem rozliczenia wody, informujemy że rozliczenie przesunie się w czasie (do około miesiąca).

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Życzenia Wielkanocne

data aktualizacji: 01.04.2021 r.

Pełnych radości, pokoju Świąt Wielkiej Nocy oraz wiele pomyślności i sukcesów Życzy Państwu Zarząd, Rada Nadzorcza oraz pracownicy S.M. „Barbakan” w Tczewie.

Biuro Spółdzielni zamknięte jest w dniach 02.04.2021 (piątek) oraz 05.04.2021 r. (poniedziałek).

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Maseczki dla mieszkańców SM „Barbakan”

data aktualizacji: 26.03.2021 r.

Otrzymaliśmy dla Naszych mieszkańców maseczki jednorazowe przekazane przez Straż Miejską. Wszystkich chętnych zapraszamy do biura. Można je odebrać przy okazji płatności za czynsz lub załatwiania spraw na miejscu.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Rokicka 2 – remont balkonów, Rokicka 20 – wjazd

data aktualizacji: 04.12.2020 r.

Jedne z ostatnich prac remontowych w tym roku. Wyremontowano 7 szt. balkonów.

W ostatnim czasie poszerzyliśmy również wjazd pomiędzy budynkami ul. Rokickiej 20 i 21 (a także wjazd do garażu podziemnego). Przy samym chodniku powstał pas zieleni o równym wymiarze. Jest to reakcja na wniosek mieszkańca w czasie tegorocznego Walnego Zgromadzenia.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Wymiana wodomierzy – II TERMIN

data aktualizacji: 04.02.2021 r.

Podajemy II termin wymiany wodomierzy. Ogłoszenia zostały umieszczone na tablicach informacyjnych.

Prosimy zwrócić uwagę, że III termin wymiany wodomierzy/ w przybliżeniu na początku marca / będzie terminem dodatkowo płatnym.

Dni i orientacyjne godziny przeglądów:
Władysława Jagiełły 7 A,B,D – 18.02.2021, godz. 14:30 – 18:00
Władysława Jagiełły 9 A,B,C,D – 19.02.2021, godz. 14:00 – 18:00
Rokicka 2 A,B,C – 17.02.2021, godz. 09:30-12:30
Rokicka 2 D,E,F – 17.02.2021, godz. 12:00-15:00
Rokicka 20 A,B,C – 17.02.2021, godz. 14:30-18:00
Rokicka 21 A, B, C – 18.02.2021, godz. 09:30-12:30
Rokicka 21 D,E – 18.02.2021, godz. 12:00-15:00
Rokicka 22 A,B,C – 19.02.2021, godz. 09:30-12:30
Rokicka 22 D,E – 19.02.2021, godz. 12:00-14:30

Przypominamy, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych pracowników informujemy, iż monterzy realizujący prace będą wyposażeni w osprzęt ochronny tj. maseczki, płyny dezynfekujące zgodnie z zaleceniami wydanymi w dniu 22.05.2020r przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

W celu zachowania szczególnej ostrożności prosimy o przygotowanie:
– odpowiedniego dostępu do pomieszczeń oraz urządzeń aby zniwelować kontakt fizyczny montera z przedmiotami ograniczającymi dostęp
– zachowania zalecanej odległości 2 m od osób realizujących prace
– zalecamy założenie maseczki przez użytkownika w obecności montera w trakcie realizacji prac
– prosimy o podpisanie karty montażowej własnym długopisem

Firma ISTA prosi o udostępnienie mieszkania i przygotowanie dostępu do urządzeń w wyznaczonych godzinach
(tj. odsunięcie wszystkich przedmiotów utrudniających dostęp do liczników wody).

Firma ISTA informuje, iż monterzy nie odsuwają pralek, lodówek, szafek itp.. Jednocześnie przypomina, iż jest to obowiązek właściciela mieszkania.

Podczas wymiany mogą wystąpić cykliczne przerwy w dostawie wody. Za utrudnienia przepraszamy

Kontakt do hydraulika w przypadku awarii : 537-337-790
Kontakt do biura : 537-031-061 .
Telefon jest czynny pon. – pt. w godz. 9:00 – 16:00

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Wymiana wodomierzy

data aktualizacji: 21.01.2021 r.

Dobiega końca 5-letni okres użytkowania wodomierzy, w związku z czym przystępujemy do ich wymiany. Ogłoszenia zostały umieszczone na tablicach informacyjnych. Podany został pierwszy termin wymiany.

Dni i orientacyjne godziny przeglądów:
Władysława Jagiełły 7 A,B – 01.02.2021, godz. 08:30 – 18:00
Władysława Jagiełły 7 C,D – 30.01.2021, godz. 08:00 – 16:00
Władysława Jagiełły 9 A – 01.02.2021, godz. 08:30 – 18:00
Władysława Jagiełły 9 B,C,D – 02.02.2021, godz. 08:30 – 17:00
Rokicka 2 A,B,C – 22.01.2021, godz. 08:30-18:00
Rokicka 2 D,E – 23.01.2021, godz. 08:00-16:00
Rokicka 2 F – 25.01.2021, godz. 08:30-18:00
Rokicka 20 A,B – 25.01.2021, godz. 08:30-18:00
Rokicka 20 C,D – 26.01.2021, godz. 08:30-18:00
Rokicka 21 A – 26.01.2021, godz. 08:30-18:00
Rokicka 21 B,C,D – 27.01.2021, godz. 08:30-18:00
Rokicka 21 E – 28.01.2021, godz. 08:30-18:00
Rokicka 22 A,B,C – 29.01.2021, godz. 08:30-18:00
Rokicka 22 D,E – 28.01.2021, godz. 08:30-18:00

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, w trosce o bezpieczeństwo Państwa i naszych pracowników informujemy, iż monterzy realizujący prace będą wyposażeni w osprzęt ochronny tj. maseczki, płyny dezynfekujące zgodnie z zaleceniami wydanymi w dniu 22.05.2020r przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

W celu zachowania szczególnej ostrożności prosimy o przygotowanie:
– odpowiedniego dostępu do pomieszczeń oraz urządzeń aby zniwelować kontakt fizyczny montera z przedmiotami ograniczającymi dostęp
– zachowania zalecanej odległości 2 m od osób realizujących prace
– zalecamy założenie maseczki przez użytkownika w obecności montera w trakcie realizacji prac
– prosimy o podpisanie karty montażowej własnym długopisem

Firma ISTA prosi o udostępnienie mieszkania i przygotowanie dostępu do urządzeń w wyznaczonych godzinach
(tj. odsunięcie wszystkich przedmiotów utrudniających dostęp do liczników wody).

Firma ISTA informuje, iż monterzy nie odsuwają pralek, lodówek, szafek itp.. Jednocześnie przypomina, iż jest to obowiązek właściciela mieszkania.

Podczas wymiany mogą wystąpić cykliczne przerwy w dostawie wody. Za utrudnienia przepraszamy

Kontakt do hydraulika w przypadku awarii : 537-337-790
Kontakt do biura : 537-031-061 .
Telefon jest czynny pon. – pt. w godz. 9:00 – 16:00

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Odbiór odpadów w okresie świąteczno-noworocznym

data aktualizacji: 21.12.2020 r.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia informujemy o wyznaczonych przesunięciach w odbiorze odpadów.

Wywozy w czasie świątecznym odbierane zostaną następująco:
odpady odbierane 25.12.2020 r. (pt.) – zostaną odebrane 28.12.2020 r. (poniedziałek)

Nowy Rok:
odpady odbierane 01.01.2021 r. (pt.) – zostaną odebrane 02.01.2021 r. (sobota)

Święto Trzech Króli:
– odpady odbierane 06.01.2021 r. (śr.) – zostaną odebrane 07.01.2021 r. (czwartek)
– odpady odbierane 07.01.2021 r. (czw.) – zostaną odebrane 08.01.2021 r. (piątek)
– odpady odbierane 08.01.2021 r. (pt.) – zostaną odebrane 09.01.2021 r.(sobota)

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Przegląd kominiarski i przegląd techniczny budynków

data aktualizacji: 10.12.2020 r.

W dniach 14-16.12.2020 r. zostanie przeprowadzony przegląd kominiarski. Odpowiednie informacje zostały zawieszone na klatkach. Prosimy o udostępnienie lokali kominiarzom.

Dni i orientacyjne godziny przeglądów:
Władysława Jagiełły 7 i 9 – 16.12.2020, godz. 16:00 – 17:00
Rokicka 2 – 14.12.2020, godz. 16:00-17:00
Rokicka 20 – 14.12.2020, godz. 16:00-17:00
Rokicka 21 – 15.12.2020, godz. 16:00-17:00
Rokicka 22 – 15.12.2020, godz. 16:00-17:00

Przegląd przeprowadzi SPÓŁDZIELNIA PRACY Usług Kominiarskich w Gdańsku, REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 13 W TCZEWIE, 83-110 Tczew, ul. Paderewskiego 18, tel. 58-531-14-45

Przegląd kominiarski jest okazją do bezpośredniego kontaktu z fachowcem. Prosimy o zgłaszanie uwag na temat działania wentylacji bezpośrednio do kominiarza.

Proszę pamiętać, aby złapać się za guzik!

W międzyczasie dobiegł końca przegląd techniczny budynków.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Worki BIO

data aktualizacji: 04.12.2020 r.

Otrzymaliśmy właśnie worki BIO na rok 2021, po 120 worków na każdą rodzinę. Worki są do odbioru w biurze Spółdzielni, zapraszamy.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Rokicka 2 – remont balkonów, Rokicka 20 – wjazd

data aktualizacji: 04.12.2020 r.

Jedne z ostatnich prac remontowych w tym roku. Wyremontowano 7 szt. balkonów.

W ostatnim czasie poszerzyliśmy również wjazd pomiędzy budynkami ul. Rokickiej 20 i 21 (a także wjazd do garażu podziemnego). Przy samym chodniku powstał pas zieleni o równym wymiarze. Jest to reakcja na wniosek mieszkańca w czasie tegorocznego Walnego Zgromadzenia.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Organizacja pracy w Spółdzielni

data aktualizacji: 10.11.2020 r.

W trosce o bezpieczeństwo Nas wszystkich Spółdzielnia zgodnie z zaleceniami przeszła w tryb pracy mieszanej.

Prosimy o korzystanie z adresów mailowych:
biuro@smbarbakan.pl; TEL: 509342391
ksiegowosc@smbarbakan.pl;
zarzad@smbarbakan.pl

Stacjonarnie będzie można załatwić sprawy wyłącznie pilne, których charakter wyklucza inne możliwości.

KASA nieczynna do odwołania.

Prosimy o cierpliwość w przypadku pism kierowanych do Spółdzielni, w tym Zarządu. Z racji koronawirusa może wystąpić wydłużony czas odpowiedzi.

Przepraszamy za utrudnienia i życzymy Wam wszystkim zdrowia.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Praca w dniu 02.11.2020

data aktualizacji: 02.11.2020 r.

Informujemy, że biuro Spółdzielni w dniu 02.11.2020 będzie nieczynne. Za niedogodności przepraszamy. W razie potrzeby prosimy dzwonić na numery kontaktowe podane w dziale kontakt.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

UWAGA – akcja przewonienia gazu

data aktualizacji: 12.10.2020 r.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku przeprowadzi W dniach 13-15.10.2020 r. akcję przewonienia gazu ziemnego „JESIEŃ 2020”, która ma na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności gazowej sieci rozdzielczej i instalacji wewnątrz w budynkach.

Prosimy o informowanie Spółdzielni, jeśli wykryją Państwo tego typu nieszczelność.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

UWAGA – uruchomienie ogrzewania

data aktualizacji: 28.09.2020 r.

UWAGA, informujemy że w dniu 01.10.2020 uruchamiamy ogrzewanie.

W związku z powyższym, prosimy odkręcić kaloryfery na najwyższy poziom, aby uniknąć zapowietrzenia. Prosimy również zakończyć remonty/wymiany instalacji C.O.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Bieżące informacje

data aktualizacji: 28.09.2020 r.

Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o wstawieniu dodatkowej furtki na placu zabaw przy ul. Rokickiej 21 w miejscu, w którym płot był uszkodzony (dzieci przeskakiwały przez przęsło).

Wyremontowaliśmy 4 daszki (lakarny) na ul. Rokickiej 21 docieplając je.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Uwaga – możliwe czasowe pogorszenie jakości wody. Zgłoś to ZWiK-owi

data aktualizacji: 18.09.2020 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. zoo w Tczewie w celu zapewnienia wysokiej jakości wody przeprowadza okresowe płukanie sieci wodociągowej na terenie miasta. Dla zmniejszenia uciążliwości prace te wykonywane będą w godzinach nocnych od godz. 22.00 do 6.00.

Płukanie będzie przeprowadzone:

➖ 23/24.09.2020 – A. Krajowej (od ul. Żwirki do ul. Jagiellońska), Jurgo, H. Hass, Kilińskiego

➖ 24/25.09.2020 – Jagiellońska (od ul. A. Krajowej do ul. Piotrowo), Skarszewska, Rokicka (od GPEC do ronda ul. Kociewska)

➖ 27/28.09.2020- Jagiellońska (ul. Piotrowo do ul. DK91) całe osiedle Bajkowe

W związku z wykonywaniem tych prac mogą występować na terenie miasta Tczewa spadki ciśnienia i chwilowe pogorszenie się jakości wody.

Wszelkie awarie i uwagi związane z płukaniem prosimy zgłaszać ZWIK Tczew.
Tel. 58/ 531-39-94 (całą dobę) lub 58/ 530-52-65 , 58/530-52-65 do godz. 15,00

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Brak wody na ul. Rokickiej

data aktualizacji: 11.09.2020 r.

Wieczorem otrzymaliśmy informację, że jutro (tj. 12.09.2020r.) od godziny 08:00 na ulicy Rokickiej będą prowadzone prace związane z awarią sieci, w związku z czym mogą się pojawić problemy z wodą. Niestety, zakład nie jest w stanie przekazać dokładnych informacji ile potrwa naprawa, ani których budynków będzie dotyczyć.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Bieżące informacje

data aktualizacji: 13.08.2020 r.

W tym roku 15 sierpnia 2020 r. – Święto Wojska Polskiego/Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny przypada w sobotę. Zarząd podjął więc decyzję o przeznaczeniu 14.08.2020 r. jako dzień wolny w ramach przysługującego dodatkowego dnia wolnego za dzień 15 sierpień 2020 r.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Bieżące informacje

data aktualizacji: 31.07.2020 r.

W roku 2020 zdążyliśmy położyć kafle w suszarniach w lokalizacjach:
– Rokicka 22 A i C
– Rokicka 21 C oraz dwie suszarnie w kl. E
– Rokicka 20 A oraz D ( na ukończeniu)

W międzyczasie dokonaliśmy w całych zasobach usunięcia zanieczyszczeń w czyszczakach rur deszczówki. Wynajęliśmy również firmę z wysięgnikiem do wyczyszczenia rynien.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Kasa Spółdzielni

data aktualizacji: 29.06.2020 r.

Informujemy, że kasa Spółdzielni czynna będzie w godzinach:
* w dniu 30.06.2020 od godziny 10:00 – 13:00
* w dniu 02.07.2020 od godziny 11:00 – 13:00

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Przegląd gazowy

data aktualizacji: 26.06.2020 r.

Zaczynamy coroczny przegląd gazowy. Prosimy przejrzeć zakładkę aktualności poszczególnych budynków:

Władysława Jagiełły 7
Władysława Jagiełły 9
Rokicka 2
Rokicka 20
Rokicka 21
Rokicka 22

Na stronie zostaje podany pierwszy termin. Po dokonaniu przeglądu w pierwszym terminie udostępnimy informację o drugim terminie. Kolejny, trzeci termin, będzie dodatkowo płatnym 50zł/lokal.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Zaproszenia na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

data aktualizacji: 17.06.2020 r.

Dziś zaczynamy dostarczanie do Państwa zaproszeń na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które po przesunięciu terminu odbędzie się 14.07.2020 r. o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej Nr 12 przy ul. Topolowej 23 w Tczewie. W zawiadomieniach wkradł się błąd, przy dacie powinno być „wtorek”. Przepraszamy za pomyłkę i zapraszamy Członków Spółdzielni oraz pełnomocników Członków Spółdzielni we wtorek 14.07.2020r.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Bieżące informacje

data aktualizacji: 10.06.2020 r.

Informujemy, że w dniu 12.06.2020r. biuro Spółdzielni będzie nieczynne.

Rozpoczęliśmy prace na ul. Rokickiej polegające na położeniu płytek w wybranych suszarniach. W tym roku w każdym budynku (ul. Rokicka) wykafelkowane zostanie po 1-2 suszarnie. Niektóre suszarnie przy okazji zostaną wymalowane.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Wyłączenie ogrzewania i życzenia z okazji Dnia Dziecka

data aktualizacji: 01.06.2020 r.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym wyłączyliśmy ogrzewanie w zasobach Spółdzielni.

Z okazji Dnia Dziecka składamy wszystkim dzieciom dużo uśmiechu, radości i szczęścia.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Bieżące działania.

data aktualizacji: 21.05.2020 r.

Informujemy, że w czwartki kasa biura zostaje uruchomiona.

W drodze dojazdowej z Alei Kociewskiej w ulicę Rokicką wymienione zostało odwodnienie liniowe. Zastosowaliśmy nowe, szersze, żeliwne o wzmocnionej wytrzymałości.

Zakończyliśmy najważniejsze działania dotyczące remontu klatek schodowych 2 budynków przy ul. Władysława Jagiełły, nr 7 oraz 9.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Bieżące działania.

data aktualizacji: 06.05.2020 r.

Zakończenie prac w piwnicach na Rokickiej 21 i 22. Zejścia do piwnic zostały odmalowane na biało. Część ścian piwnicznych zostało otynkowanych.

Wstawiliśmy nowy słup przy kojcu na Rokickiej 21/22. Stary słup był przechylony, ale jego podstawa była zardzewiała.

Zakończyliśmy większość prac związanych z remontem klatek schodowych i wymianę oświetlenia na automatyczne w budynku przy ul. Jagiełły 7. Prace na Jagiełły 9 dobiegają końca.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Zakończenie prac na Rokickiej 20.

data aktualizacji: 05.05.2020 r.

Zejścia do piwnic zostały odmalowane na biało. Część ścian piwnicznych zostało otynkowanych. Zakończyliśmy również remont 8 balkonów przy ul. Rokickiej 20.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Przyłbice i maseczki dla mieszkańców S.M. „Barbakan”

data aktualizacji: 04.05.2020 r.

Zakończyliśmy w dniu dzisiejszym dystrybucję przyłbic i masek dla mieszkańców S.M. „Barbakan”. Dziś pakiety trafiły do skrzynek budynków Rokicka 2 i 22. Pozostałe budynki zostały rozniesione w dniu 29.04.2020r. Zarówno przyłbice, jak i maseczki włożone zostały do woreczków foliowych, więc nie pojawił się u Nas problem zgłaszany do innych zarządców, że do brudnych skrzynek trafiły maseczki „bez opakowania”, które należało później wyprać.

Trafiają do Spółdzielni liczne głosy, że maseczek dostarczyliśmy za mało. Przypominamy, że do każdego trafia 1 przyłbica oraz tyle maseczek, ile osób zadeklarowanych jest do śmieci (nie zaś liczba osób zameldowanych w UM w Tczewie).

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Życzenia Świąteczne

data aktualizacji: 10.04.2020 r.

Rada Nadzorcza, Zarząd oraz pracownicy życzą wszystkim mieszkańcom ciepłych i rodzinnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, kolorowych pisanek i mokrego Śmigusa-Dyngusa. Nie wszyscy spotkamy się z rodziną w tym czasie, bynajmniej bezpośrednio. Pozostaną środki komunikacji elektronicznej. Pamiętajmy w tym czasie o samotnych, schorowanych i osobach starszych.

Dzień 13.04.2020 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Praca biura i nowe naliczenia

data aktualizacji: 27.03.2020 r.

Dziś roznieśliśmy dla Państwa nowe naliczenia. Ma to związek z 10% podwyżką firmy Błysk. Minęły dwa lata obsługi firmy sprzątającej i dbającej o koszenie. Przez okres ten, według umowy, cen nie podnosiliśmy.

Informujemy, że biuro Spółdzielni jeszcze bardziej ogranicza działanie. W przypadku zachorowania jednej osoby, wszyscy pracownicy musieli by przejść kwarantannę. W związku z powyższym, w biurze pracować będzie w danych dniach tylko część pracowników w określonych godzinach.

58 532-68-33 – do godziny 12:00 (i telefon komórkowy)
509-342-391 – po godzinie 12:00 (tylko telefon komórkowy)

MAIL: biuro@smbarbakan.pl; ksiegowosc@smbarbakan.pl; zarzad@smbarbakan.pl

Kontynuujemy prace remontowe na budynkach Rokickiej 20 – remont 8 balkonów, remont klatek schodowych na Władysława Jagiełły 7 oraz drobne prace remontowe w piwnicach na ul. Rokickiej 20 (ukończono) – 21 (rozpoczęcie 30.03.2020r.) – 22 (kolejny etap).

Nad pozostałymi pracami na budynkach będziemy decydować w miarę rozwoju sytuacji i ograniczeń rządowych.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Walne Zgromadzenie – termin

data aktualizacji: 23.03.2020 r.

Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbakan” informują, że pierwotnie termin Walnego Zgromadzenia został wyznaczony na 06.05.2020r. Z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii koronawirusa, prawdopodobnie termin ten zostanie przesunięty. O wszelkich zmianach i decyzjach będziemy Państwa informować.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Aktualne prace remontowe i bieżące wiadomości

data aktualizacji: 20.03.2020 r.

BALKONY
Od 23.03.2020r. rozpocznie się remont 2 pionów balkonów przy ul. Rokickiej 20A (strona prawa) i Rokickiej 20B (strona lewa). Rury odpływowe deszczówki, znajdujące się na balkonach, zostaną przesunięte na zewnątrz. Po ukończeniu prac na ul. Rokickiej 20 rozpoczniemy remont jednego pionu na ul. Rokickiej 22C.

Malowanie zejść do piwnic, tynkowanie i malowanie części korytarzy.
Prace w częściach piwnicznych zostaną rozłożone na kilka lat i z racji środków dotyczyć będą w pierwszej kolejności ul. Rokickiej. Rozpoczęliśmy je od budynku przy Rokickiej 20. Pomalowane zostanie każde zejście. Częściowo uzupełnione tynkowanie na ścinach (głównie w kl. A i B).

REMONT KLATEK
Rozpoczęliśmy remont klatek schodowych 2 budynków przy ul. Władysława Jagiełły 7 i 9. Wzorem remontu z ubiegłego roku na ul. Rokickiej, do parteru zastosujemy tynk mozaikowy, uzupełnimy dziury, wymalowane zostaną poręcze, policzki schodów, ściany i sufity. Oświetlenie wymienione zostanie na automatyczne „kroczące”. Zaczynamy od wymiany oświetlenia na obu budynkach i rozpoczynamy prace przygotowawcze na Władysława Jagiełły 7.

INNE ZAKOŃCZONE PRACE

Przełożenie kostki z utworzeniem płynnego przejścia przy kl. A ul. Rokickiej 22. Do tej pory w tym miejscu obrzeża były zniszczone a przejście było schodkowe.

Uzupełnienie kawałka terenu kostką i wyrównanie obrzeża. Częściowa wymiana i poszerzenie miejsca od strony kl. E w związku z czym powstało jedno dodatkowe miejsce parkingowe.

Wymienione zostały 2 mocno wyszczerbione schodki w budynku przy ul. Władysława Jagiełły 7A.

Rokicka 2b – wymieniono drzwiczki w części piwnicznej

Władysława Jagiełły 9 C i D

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

POMOC OSOBOM STARSZYM, SCHOROWANYM W OKRESIE STANU ZAGROŻENIA

data aktualizacji: 18.03.2020 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Wspierajmy się i pomagajmy seniorom i osobom schorowanym!

Drodzy mieszkańcy. Pamiętajmy o sąsiadach, osobach starszych i schorowanych, aby pomóc im chociażby w zakupach. Z inicjatywą pomocy wyszła lokalna firma Tczewscy Kurierzy Rowerowi Oto komunikat umieszczony przez nich na internecie:

Bezpłatne dostawy zakupów dla seniorów i osób z niepełnosprawnością!

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, Tczewscy Kurierzy Rowerowi uruchamiają bezpłatne dostawy zakupów dla osób powyżej 65 roku życia, a także osób z niepełnosprawnością na terenie Tczewa.

Jak to działa?
Zadzwoń pod numer telefonu 510 360 560 i stwórz profil klienta!
Czekaj na naszego kuriera, który przyjedzie i potwierdzi Twoją tożsamość. Kurier będzie miał identyfikator Tczewskich Kurierów Rowerowych, dostaniesz informację telefonicznie, jak nazywa się kurier, który do Ciebie przyjedzie.
Następnie wpłać u kuriera 100 zł na poczet przyszłych płatności za zakupy. Dostaniesz potwierdzenie wpłaty!
Minimalna kwota zakupów wynosi 30 złotych.
Miejsce zakupu określane jest na podstawie miejsca zamieszkania, będzie to najbliższy sklep/apteka. Nie odpowiadamy za wahania cen produktów w sklepach decydując się na zamówienie, bądź tego świadomy/świadoma.
Od jutra (tj. wtorek 17.03.2020) możesz składać zamówienia. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 12.00 pod numerem telefonu 510 360 560
Twoje zakupy trafią do Ciebie w godzinach od 14.00 do 16.00.
Liczba dostaw dziennie jest ograniczona, będziemy na bieżąco informować o sytuacji.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

PRACA BIURA – OGŁOSZENIE

data aktualizacji: 13.03.2020 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

W ZWIĄZKU Z OGŁOSZENIEM STANU ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO ZWIĄZANEGO Z KORONAWIRUSEM, MAJĄC NA UWAGĘ BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA ORAZ PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI, WPROWADZAMY DO ODWOŁANIA:

-> INTERESANCI BĘDĄ OBSŁUGIWANI WYŁĄCZNIE DROGĄ TELEFONICZNĄ LUB MAILOWĄ. W SPRAWACH WYJĄTKOWO PILNYCH WYMAGAJĄCYCH WIZYTY PROSIMY O WCZEŚNIEJSZY TELEFON I UMÓWIENIE SIĘ.
TELEFON 509-342-391 ; 58 532-68-33
MAIL: biuro@smbarbakan.pl; ksiegowosc@smbarbakan.pl; zarzad@smbarbakan.pl

-> KASA SPÓŁDZIELNI NIECZYNNA – PROSIMY O PRZELEW PIENIĄŻKÓW NA KONTO SPÓŁDZIELNI;

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO: 28 1750 0012 0000 0000 3758 6129 BNP Paribas (dawny Raiffeisen Bank Polska S.A.)

POWYŻSZE DOTYCZY WSZYSTKICH SPRAW, KTÓRE DO TEJ PORY ZGŁASZANE BYŁY DO ADMINISTRACJI, KSIĘGOWOŚCI I ZARZĄDU. PROSIMY RÓWNIEŻ O STOSOWANIE SIĘ DO ZALECEŃ OGŁASZANYCH W MEDIACH I WYKAZANIE ZROZUMIENIA DLA POWAGI SYTUACJI.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Odbiór odpadów w okresie świąteczno-noworocznym

data aktualizacji: 18.12.2019 r.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia informujemy, że wszystkie odpady tj. (odpady zmieszane, popiół oraz selektywne tj. plastik, papier, szkło ), które mają być odbierane 25 oraz 26 grudnia 2019 roku odbierane będą z jedno- i dwudniowym przesunięciem.

Wywozy w czasie świątecznym odbierane zostaną następująco:
– odpady odbierane w dniu 25.12.2019 r. – środa – zostaną odebrane w dniu 27.12.2019 r.- piątek
– odpady odbierane w dniu 26.12.2019 r. – czwartek – zostaną odebrane w dniu 27.12.2019 r.- piątek
– odpady odbierane w dniu 27.12.2019 r. – piątek – zostaną odebrane w dniu 28.12.2019 r.- sobota

Nowy Rok:
– odpady odbierane w dniu 01.01.2020 r. – środa – zostaną odebrane w dniu 02.01.2020 r.- czwartek
– odpady odbierane w dniu 02.01.2020 r. – czwartek – zostaną odebrane w dniu 03.01.2020 r.- piątek
– odpady odbierane w dniu 03.01.2020 r. – piątek – zostaną odebrane w dniu 04.01.2020 r.- sobota

Święto Trzech Króli:
– odpady odbierane w dniu 06.01.2020 r. – poniedziałek – zostaną odebrane w dniu 07.01.2020 r.- wtorek
– odpady odbierane w dniu 07.01.2020 r. – wtorek- zostaną odebrane w dniu 08.01.2020 r – środa
– odpady odbierane w dniu 08.01.2020 r. – środa – zostaną odebrane w dniu 09.01.2020 r. – czwartek
– odpady odbierane w dniu 09.01.2020 r. – czwartek – zostaną odebrane 10.01.2020 r. – piątek
– odpady odbierane w dniu 10.01.2020 r. – piątek – zostaną odebrane w dniu 11.01.2020 r. – sobota

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Godziny pracy Spółdzielni w okresie świątecznym

data aktualizacji: 18.12.2019 r.

23.XII.2019 – 08:00 – 15:00
24.XII.2019 – NIECZYNNE
25.XII.2019 – NIECZYNNE
26.XII.2019 – NIECZYNNE
27.XII.2019 – NIECZYNNE
31.XII.2019 – 08:00 – 12:00
01.I.2020 – NIECZYNNE

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Życzenia Świąteczne

data aktualizacji: 17.12.2019 r.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Nowe znaki na ul. Rokickiej, odbiór pojemników na odpady BIO

data aktualizacji: 13.12.2019 r.

W ostatnich dniach umieściliśmy przy ul. Rokickiej 2 znak D-3 informujący o tym, że jest to droga jednokierunkowa. Jest to efektem wielu zgłoszeń, że wyjazd w tym miejscu był utrudniony i wyjeżdżający nie widzieli pieszych, czy rowerzystów z prawej strony (w miejscu tym stoi wiata śmietnikowa).

Drugi znak wprowadzono na ul. Rokickiej 20. Jest to znak B-35 zakazu postoju powyżej 15 minut. Znak ten jest pewnym kompromisem, by umożliwić wjazd karetkom, rozładunku chwilowego towaru itp. i jednocześnie nie traktować tego ciągu jako miejsce parkingowe. Znak dotyczy obu stron jezdni.

Dotarły do biura pojemniki oraz worki do odpadów BIO. Dla każdego lokalu mamy przydzielany jednorazowo pojemnik oraz 120 worków (1 worek na 3 dni) oraz ulotkę informacyjną. UWAGA – worki BIO zaczynamy wrzucać od stycznia. Nie ma dedykowanego pojemnika. Worki te po zawiązaniu trafiają do odpadów zmieszanych.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Praca biura w dniu 02.12.2019 r.

data aktualizacji: 29.11.2019 r.

W dniu 02.12.2019 r. biuro czynne w godzinach 10:00 – 14:00.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Przegląd kominiarski i przegląd techniczny budynków

data aktualizacji: 28.11.2019 r.

W dniu 30.11.2019 r. zostanie przeprowadzony przegląd kominiarski. Odpowiednie informacje zostały zawieszone na klatkach. Prosimy o udostępnienie lokali kominiarzom.

Orientacyjne godziny przeglądów:
Władysława Jagiełły 7 i 9 – godz. 11:00 – 12:00
Rokicka 2 – godz. 10:00-11:00
Rokicka 20 – godz. 10:00-10:30
Rokicka 21 – godz. 09:30-10:00
Rokicka 22 – godz. 09:00-09:30

Przegląd przeprowadzi SPÓŁDZIELNIA PRACY Usług Kominiarskich w Gdańsku, REJONOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI NR 13 W TCZEWIE, 83-110 Tczew, ul. Paderewskiego 18, tel. 58-531-14-45

Przegląd kominiarski jest okazją do bezpośredniego kontaktu z fachowcem. Prosimy o zgłaszanie uwag na temat działania wentylacji bezpośrednio do kominiarza.

Proszę pamiętać, aby złapać się za guzik!

W międzyczasie dobiega końca przegląd techniczny budynków.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Wstawienie kłódki z kluczem systemowym do wiaty śmietnikowej na ul. Rokickiej 21

data aktualizacji: 03.10.2019 r.

W dniu 04.10.2019r. zamontowana zostanie kłódka na klucz systemowy do wiaty śmietnikowej na ul. Rokickiej 21. Mieszkańcy bloków przy ul. Rokickiej 21 i Rokickiej 22 użyją tego samego klucza, którym otwierają drzwi do klatek schodowych i piwnic.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na powyższe, Spółdzielnia dokona wymiany wkładek do drzwi wejściowych, drzwi do piwnicy i drzwi do suszarni w kl. A przy ul. Rokickiej 21. Dla każdego mieszkania przygotowano 1 klucz systemowy. Istnieje możliwość dorobienie dodatkowego klucza. Chętnych prosimy o uzgodnienie z p. Administrator.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

UWAGA – uruchomienie ogrzewania

data aktualizacji: 20.09.2019 r.

UWAGA, ze względu na liczne telefony z Państwa strony i prognozy pogody, po weekendzie uruchomione zostanie ogrzewanie w budynkach.

W związku z powyższym, prosimy odkręcić kaloryfery na najwyższy poziom, aby uniknąć zapowietrzenia. Prosimy również zakończyć remonty/wymiany instalacji C.O.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Informacje bieżące

data aktualizacji: 17.09.2019 r.

1. Spółdzielnia prosi o nieintegrowanie w zieleń wokół budynków we własnym zakresie bez uzgodnienia prac ze Spółdzielnią. Ewentualne potrzeby wycinki drzew, ich formowanie można zgłaszać na bieżąco do Spółdzielni. Proste prace przy pielęgnacji w uzgodnieniu ze Spółdzielnią mogą być przeprowadzane. Wymagamy przy tym jednakże konsultacji z firmą zajmującą się zielenią w naszych zasobach.

2. Zakończyliśmy wymianę odpowietrzników na ostatnich piętrach w całych zasobach. Łącznie wymieniliśmy ponad 100 sztuk. Dodatkowo, w miejscach które to umożliwiały zamontowaliśmy zawory zamykające.

3. Prosimy o przeprowadzenie ewentualnych prac przy systemie C.O. do końca września 2019. Przypominamy, że Spółdzielnia nie zezwala na wymiany kaloryferów w sezonie grzewczym.

4. Z racji nierówności terenu pomiędzy furtką a trawnikiem, utwardzono wejście kostką.

5. W celu poprawnego wjazdu/wyjazdu aut z ostatnich boksów w garażach naziemnych, utwardzono ok 8mb pobocza.

6. Wymieniono nawierzchnię z kostki brukowej przy Rokickiej 22 kl.E, nowe odpływy, wyregulowano obrzeża chodnikowe w kierunku kl. D.

7. Wymieniono kosz na śmieci przy Rokickiej 22 A/B oraz klapę na Rokickiej 2.

8. Zakład Usług Komunalnych – Miejski Zarząd Dróg przychylił się do prośby o montaż w ciągu ul. Rokickiej na wysokości wyjazdu z Rokickiej 20 lustra, za co bardzo dziękujemy w imieniu mieszkańców.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

UWAGA – akcja przewonienia gazu

data aktualizacji: 09.09.2019 r.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku przeprowadzi W dniach 08-10.10.2019 r. akcję przewonienia gazu ziemnego „JESIEŃ 2019”, która ma na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności gazowej sieci rozdzielczej i instalacji wewnątrz w budynkach.

Prosimy o informowanie Spółdzielni, jeśli wykryją Państwo tego typu nieszczelność.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Praca biura Spółdzielni

data aktualizacji: 04.09.2019 r.

Informujemy, że w dniach 04-06.09.2019r. biuro Spółdzielni czynne wyjątkowo do godziny 13:00.

Za niedogodności przepraszamy.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Rokicka – wymiana odpowietrzników na ostatnich piętrach

data aktualizacji: 26.08.2019 r.

Prosimy mieszkańców o zapoznanie się z terminami wymian odpowietrzników /i zaworów zamykających/ na ostatnich piętrach w poszczególnych budynkach.

Rokicka 2 – 02-04.09.2019r.
Rokicka 20 – 05-06.09.2019r.
Rokicka 21 – 09-11.09.2019r.
Rokicka 22 – 12-16.09.2019r.

W związku z powyższym prosimy o umożliwienie dojścia do każdego odpowietrznika. Prace te będą dokonywane w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych. W celu umówienia dokładnej godziny, która Państwu odpowiada, prosimy o kontakt z Panem Piotrem Stohr, tel. 791-748-898

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Godziny przyjmowania petentów!

data aktualizacji: 20.08.2019 r.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym Prezes Spółdzielni przyjmuje do godziny 15:00. Za niedogodności przepraszamy.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Szanowni Mieszkańcy!

data aktualizacji: 14.08.2019 r.

Prosimy o dostarczenie do Spółdzielni informacji o wykonaniu przekazanych poprawek z 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej. Przypominamy również, że wymagane jest złożenie podpisu/pieczątki przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Prosimy również osoby, które nie przeprowadziły przeglądu gazowego o dostarczenie dokumentu potwierdzającego do końca miesiąca sierpnia. Po tym czasie wystosujemy powiadomienie do PHNIG oraz inspektora nadzoru.

We wrześniu przystępujemy do drugiego etapu wymiany/montażu zaworów zamykających i/lub odpowietrzników na ostatnich kondygnacjach budynków. Zadanie to realizowane jest ze środków Spółdzielni, w związku z tym mieszkańcy nie ponoszą dodatkowych kosztów. Dzięki zaworom zamykającym szybciej można będzie reagować w przypadku przecieku odpowietrznika. Wcześniej sytuacje te wymagały zamknięcia całego pionu.

Informujemy, że w dniu 16.08.2019r. biuro Spółdzielni jest nieczynne.

Życzymy wszystkim mieszkańcom udanej pogody i wypoczynku w ostatnich tygodniach wakacji.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Informacje bieżące

data aktualizacji: 14.06.2019 r.

W maju odbyło się Walne zgromadzenie członków naszej spółdzielni.

Kończymy doroczny przegląd gazowy oraz 5-letni przegląd elektryczny. Zalecenia po przeglądach należy usunąć terminowo, zgodnie z przesłanymi do Państwa informacjami! Informujemy, że listę lokali nieudostępnionych i/lub nie dostosowanie się do zaleceń pokontrolnych w ramach prowadzonych przeglądów przekazywać będziemy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Trwają dalsze prace dotyczące budynków przy ul. Rokickiej związane z odmalowaniem klatek schodowych i wymianą oświetlenia na tzw. kroczące. Zakończono w tym zakresie dwa budynki, ul. Rokicka 2 oraz Rokicka 21.

Zakończono pierwszy etap wymiany/montażu zaworów zamykających i/lub odpowietrzników na ostatnich kondygnacjach budynków. Do tej pory zrealizowano te działania na ul. Władysława Jagiełły 7 oraz 9.

W zeszłym tygodniu doszło do podpalenia fotela wiklinowego po wyrzuceniu niedopałka na ul. Rokickiej 22. Zwracamy uwagę, aby nie wyrzucać niedopałków ze względu na bezpieczeństwo jak i bałagan wokół budynków.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Szanowni Mieszkańcy!

data aktualizacji: 22.02.2019 r.

W dniu 25 luty 2019 r. rozpoczynamy okresowy przegląd techniczny instalacji elektrycznej. Prosimy o udostępnienie lokali .

Jednocześnie spółdzielnia informuje, że podane zostaną dwa terminy dla przeprowadzenia kontroli.

W przypadku nieobecności Użytkownika lokalu we wskazanych przez firmę przeprowadzającą przegląd elektryczny datach, zostanie wyznaczony kolejny, trzeci termin. Termin ten będzie odpłatny (koszt Użytkownika lokalu) i wynosi 50,00 zł.

Osoba , która ma prawo wejść do lokalu powinna mieć upoważnienie podpisane przez spółdzielnię. Firmę  Instalatorstwo Elektryczne reprezentuje Pan Henryk Kujawski.

Harmonogram

Jagiełły 7

25.02.2019  (poniedziałek)  od  godz. 9:00 do godz. 18:00

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Życzenia Świąteczne

data aktualizacji: 21.12.2018 r.

Informujemy, że w dniu 24.12.2018 oraz 31.12.2018 biuro Spółdzielni będzie czynne do godziny 12:00.

świąteczne życzenia

świąteczne życzenia

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Odbiór odpadów w okresie świątecznym

data aktualizacji: 21.12.2018 r.

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia informujemy, że wszystkie odpady tj. (odpady zmieszane, popiół oraz selektywne tj. plastik, papier, szkło ), które mają być odbierane 25 oraz 26 grudnia 2018 roku odbierane będą z jedno i 2-dniowym przesunięciem.

Wywozy w czasie świątecznym odbierane zostaną następująco:
– odpady odbierane 25.12.2018 r. – wtorek – zostaną odebrane 27.12.2018 r.- czwartek
– odpady odbierane 26.12.2018 r. – środa – zostaną odebrane 27.12.2018 r.- czwartek

– odpady odbierane 27.12.2018 r. – czwartek – zostaną odebrane 28.12.2018 r.- piątek
– odpady odbierane 28.12.2018 r. – piątek – zostaną odebrane 29.12.2018 r.- sobota

Również w okresie noworocznym będzie przesunięty odbiór wszystkich odpadów o jeden dzień:
– odpady odbierane 01.01.2019 r. – wtorek – zostaną odebrane 02.01.2019 r.- środa
– odpady odbierane 02.01.2019 r. – środa – zostaną odebrane 03.01.2019 r.- czwartek
– odpady odbierane 03.01.2019 r. – czwartek – zostaną odebrane 04.01.2019 r.- piątek
– odpady odbierane 04.01.2019 r. – piątek – zostaną odebrane 05.01.2019 r.- sobota.

źródło: TCZ.PL

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Przegląd kominiarski – 2-gi termin

data aktualizacji: 28.11.2018 r.

W dniu 01.12.2018 r. odbędzie się 2-gi termin przeglądu kominiarskiego. Odpowiednie informacje zostały zawieszone na klatkach. Prosimy o udostępnienie lokali kominiarzom.

Orientacyjne godziny przeglądów:
Władysława Jagiełły 7 i 9 – godz. 08:30 – 09:30
Rokicka 21 i 22 – godz. 09:30-10:30
Rokicka 2 i 20 – godz. 11:00-12:00

Przegląd przeprowadzi SPÓŁDZIELNIA PRACY Usług Kominiarskich w Gdańsku, REJONOWY ZAKŁAD, 83-110 Tczew, ul. Paderewskiego 18, tel. 58-531-14-45

Jest to drugi termin wizyt u Państwa. Kolejny termin będzie traktowany jako usługa płatna, obowiązkowa.

Proszę pamiętać, aby złapać się za guzik!

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Zakończono remont kominów przy ul. Władysława Jagiełły 7 i 9

data aktualizacji: 20.11.2018 r.

Zakończono remont kominów przy ul. Władysława Jagiełły 7 i 9. Przedsięwzięcie trudne, ograniczone budżetowo. Skorzystaliśmy z 2 firm kominiarskich do oceny planowanych działań.

Przez wiele lat kominy nie były odpowiednio zabezpieczone przed gołębiami, co skutkowało ciągłą walką z zakładanymi gniazdami, odchodami, zapchanymi kominami. Udało się odblokować wiele przewodów. Zlikwidowaliśmy wszystkie boczne wyprowadzenia rurek (zalecenia kominiarskie). Przywróciliśmy boczne wloty, bądź w przypadku ostatnich pięter zastosowano rotory wspomagające działanie wentylacji grawitacyjnej. Na wszystkich wlotach założono siatki przeciw ptakom.

Przypomnijmy, że do prawidłowego działania wentylacji grawitacyjnej nie można całkowicie blokować dopływu powietrza przez okna. Zbytnia ich szczelność powoduje blokadę naturalnego przepływu.

Dziękujemy za cierpliwość mieszkańcom. Wiemy, że czasem styropian dostawał się na balkony i trzeba to było uprzątnąć. Jesteśmy już po wszystkich pracach i życzmy sobie jak najdłuższej sprawności wyremontowanych kominów.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Remont drogi dojazdowej do Władysława Jagiełły 7, 9 oraz 9E

data aktualizacji: 20.11.2018 r.

Z końcem października zakończyliśmy wymianę zniszczonej już mocno nawierzchni drogi dojazdowej do budynków Władysława Jagiełły 7 i 9. Droga otrzymała nową podbudowę i kostkę.

Dziękujemy jeszcze raz Wspólnocie Nieruchomości przy ul. Władysława Jagiełły 5 za umożliwienie przejazdu poprzez ich posesję.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Przegląd kominiarski

data aktualizacji: 16.11.2018 r.

W dniu 17.11.2018 r. zostanie przeprowadzony przegląd kominiarski. Odpowiednie informacje zostały zawieszone na klatkach. Prosimy o udostępnienie lokali kominiarzom.

Orientacyjne godziny przeglądów:
Władysława Jagiełły 7 i 9 – godz. 08:30 – 09:30
Rokicka 21 i 22 – godz. 09:30-10:30
Rokicka 2 i 20 – godz. 11:00-12:00

Przegląd przeprowadzi SPÓŁDZIELNIA PRACY Usług Kominiarskich w Gdańsku, REJONOWY ZAKŁAD, 83-110 Tczew, ul. Paderewskiego 18, tel. 58-531-14-45

Jest to pierwszy termin wizyt u Państwa.

Proszę pamiętać, aby złapać się za guzik!

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

TECHEM – wymiana podzielników – II termin

data aktualizacji: 08.10.2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 12-10-2018r. (piątek) w godz. 10:00-18:00 przeprowadzony zostanie II termin wymiany podzielników kosztów ogrzewania na grzejnikach.

Prosimy o udostępnienie mieszkania i zrobienie dostępu do grzejników. Wykonawca tel. 609 665 881

Kolejny, trzeci termin, będzie dodatkowo płatnym.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Remont drogi dojazdowej do Władysława Jagiełły 7, 9 oraz 9E

data aktualizacji: 08.10.2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 09-10-2018r. (wtorek) rozpocznie się wymiana nawierzchni w drodze dojazdowej do budynków przy ul. Władysława Jagiełły 7 i 9 oraz budynku administracyjnego. Dotychczasowy dojazd zostanie na czas robót zablokowany. Dzięki uprzejmości Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Władysława Jagiełły 5 uzyskaliśmy zgodę na tymczasowe korzystanie z ich drogi wewnętrznej, za co bardzo dziękujemy.

Prosimy jednocześnie o poruszanie się z prędkością do 20km/h oraz kulturę osobistą. W związku ze wzmożonym ruchem pojazdów, ze strony mieszkańców istnieje obawa o potrącenia dzieci. Szanujmy więc tymczasową gościnność i dostosujmy się do warunków.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

UWAGA – uruchomienie ogrzewania

data aktualizacji: 25.09.2018 r.

Informujemy, że w dniu 01.10.2018 r. uruchomione zostanie ogrzewanie w budynkach.

W związku z powyższym, prosimy odkręcić kaloryfery na najwyższy poziom, aby uniknąć zapowietrzenia. Prosimy również zakończyć remonty/wymiany instalacji C.O.

Zwróćmy uwagę na ewentualne awarie, przecieki, zwłaszcza na ostatnich piętrach przy odpowietrznikach.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

TECHEM – wymiana podzielników

data aktualizacji: 07.09.2018 r.

Prosimy mieszkańców o zapoznanie się z terminami wymian podzielników na poszczególnych budynkach.
Władysława Jagiełły 7
Władysława Jagiełły 9
Rokicka 2
Rokicka 20
Rokicka 21
Rokicka 22

Na stronie zostaje podany pierwszy termin. Po dokonaniu przeglądu w pierwszym terminie udostępnimy informację o drugim terminie. Kolejny, trzeci termin, będzie dodatkowo płatnym.

Prosimy o przeprowadzenie ewentualnych prac przy systemie C.O. do końca września 2018. Przypominamy, że Spółdzielnia nie zezwala na wymiany kaloryferów w sezonie grzewczym.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Władysława Jagiełły – remont kominów

data aktualizacji: 07.09.2018 r.

W ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy remont kominów w budynkach przy ul. Władysława Jagiełły 7 i 9. Zakres prac obejmuje:

1 Obróbka z papy termozgrzewalnej wokół komina.
2 Szpachlowanie i gruntowanie kominów CERPLAST-em.
3 Styropian 4-5 cm, siatka, klej, narożniki, farba silikonowa 2-krotne malowanie.
4 Obróbka blacharska na czapce betonowej.
5 Naprawa czap, przykrycie czapy papą termozgrzewalną.
6 Założenie siatek metalowych przeciw gołębiom.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Wymiana rynny, remont elewacji Rokicka 22

data aktualizacji: 05.07.2018 r.

Do wymiany rynny między klatką D i E w budynku przy ul. Rokickiej 22 potrzeba była wystawienia rusztowania. Przy okazji zabezpieczyliśmy ok 50 metrów igieł na ptactwa. Ocieplono również fragment budynku.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Nowe i naprawione kosze na śmieci, plac zabaw w budowie, malowanie drzwi suszarni.

data aktualizacji: 04.07.2018 r.

Wymieniliśmy stare, zniszczone kosze na ich nowe odpowiedniki.

    W zeszłym roku wstawiliśmy nowy kosz na śmieci. Z powodu wandalizmu musieliśmy wymienić jego pokrywę.

Jeszcze tylko płot i będziemy cieszyć się odnowionym placem zabaw na ul. Rokickiej 21.

Na Rokickiej 2F wymalowaliśmy drzwi suszarni. W tym miesiącu wykafelkujemy jeszcze suszarnię na ul. Rokickiej 20B.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Remont balkonów przy ul. Rokickiej 20

data aktualizacji: 03.07.2018 r.

Od 04.07.2018r. rozpocznie się remont 2 pionów balkonów przy ul. Rokickiej 20. Rury odpływowe deszczówki, znajdujące się na niektórych balkonach, zostaną przesunięte na zewnątrz.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Orange – instalacje światłowodowe

data aktualizacji: 03.07.2018 r.

Orange rozpoczął już przygotowywanie budynków (możliwości technicznych) do serwowania usług światłowodem. Na budynkach powstaje nowa infrastruktura, w tym nowe piony i skrzynki. Dzięki pozyskaniu dofinansowania przez firmę Orange, Spółdzielnia nie ponosi żadnych kosztów związanych z tym przedsięwzięciem.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Ostatnie działania

data aktualizacji: 21.06.2018 r.

Podsumowanie ostatnich działań:

– Spółdzielnia dokonała obowiązkowego przeglądu instalacji gazowej.

– Spółdzielnia przypomina, że wspólne korytarze czy miejsca pod schodami nie służą do przechowywania starych rzeczy, mebli i śmieci. Spółdzielnia usuwa te rzeczy na koszt danego budynku, w którym się znajdują.

– W ostatnim okresie doszło do dwukrotnego zniszczenia zamków/wkładek do kojca pomiędzy budynkami Rokicka 21/22, prosimy o baczne zwracanie uwagi i ewentualne informowanie w razie zauważenia osób niszczących mienie. Zwracamy również uwagę i przypominamy, że do kojców wrzucamy śmieci „codzienne”. Przy remontach prosimy o zorganizowanie osobnego pojemnika (gruz, płytki, ścianki k-g). Wielkogabaryty zostawiać w weekend a informować Clean-Bud w piątek, inaczej nie zostaną odebrane!

– Pomalowaliśmy skrzynki gazowe na kolor żółty wewnątrz budynków przy ul. Jagiełły (w roku 2017 malowaliśmy skrzynki gazowe na zewnątrz w całych zasobach). Spółdzielnia zamówiła również naklejki z oznaczeniem „GAZ”.

– Ze względu na dewastację wymieniliśmy drzwi wejściowe w lokalizacjach Rokicka 2D, 2F, 20B oraz Wł. Jagiełły 7D.

– Remonty wejść do 3 klatek w bloku przy ul. Rokickiej 21.

– Wymiana zniszczonego płotu przy wejściu do kl. A przy ul. Rokiciej 22.

– Pomalowanie płotu przy ul. Rokickiej 21E.

– W najbliższym okresie dojdzie do demontażu starych urządzeń zabawowych, płotu oraz wymiany na nowe na ul. Rokickiej 21 w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego 2018. Całość zostanie ogrodzona metrowym płotem z jedną furtką.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Przegląd gazowy – trzeci (odpłatny) termin

data aktualizacji: 22.05.2018 r.

Informujemy, że w dniu 30.05.2018 r. od godziny 18:00 – 19:00 nastąpi trzeci, odpłatny termin przeglądu gazowego.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Wyłączenie ogrzewania

data aktualizacji: 14.05.2018 r.

Informujemy, że w dniu 30.05.2018 r. nastąpi wyłączenie ogrzewania w zasobach Sp-ni.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Przyjmowanie interesantów w dniu 15.04.2018r.

data aktualizacji: 14.05.2018 r.

Informujemy, że Prezes Zarządu w dniu 15.05.2018 r. będzie przyjmował wyjątkowo w godzinach od 11:00 – 15:00.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Przegląd gazowy

data aktualizacji: 13.04.2018 r.

Zaczynamy coroczny przegląd gazowy. Prosimy przejrzeć zakładkę aktualności poszczególnych budynków:

Władysława Jagiełły 7
Władysława Jagiełły 9
Rokicka 2
Rokicka 20
Rokicka 21
Rokicka 22

Na stronie zostaje podany pierwszy termin. Po dokonaniu przeglądu w pierwszym terminie udostępnimy informację o drugim terminie. Kolejny, trzeci termin, będzie dodatkowo płatnym.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Życzenia Świąteczne

data aktualizacji: 29.03.2018 r.

Rada Nadzorcza, Zarząd oraz pracownicy życzą wszystkim mieszkańcom ciepłych i rodzinnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, kolorowych pisanek i mokrego Śmigusa-Dyngusa.
easter-2151807_1280

Informujemy również, że biuro Spółdzielni w dniu 30.03.2018 r. czynne będzie od godziny 08:00 – 12:00. Dzień 02.04.2018 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym. Wtorek 03.04.2018 r. biuro czynne normalnie.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-
Odbiór odpadów w okresie świątecznym

data aktualizacji: 29.03.2018 r.

W związku z nadchodzącymi Świętami Wielkiej Nocy zmienia się harmonogram odbioru odpadów.

Odpady komunalne odbierane:

2 kwietnia – odebrane zostaną 3 kwietnia
3 kwietnia – odebrane zostaną 4 kwietnia
4 kwietnia – odebrane zostaną 5 kwietnia
5 kwietnia – odebrane zostaną 6 kwietnia
6 kwietnia – odebrane zostaną 7 kwietnia

Odpady selektywne tj. plastik makulatura, szkło:

2 kwietnia – odebrane zostaną 3 kwietnia
3 kwietnia – odebrane zostaną 4 kwietnia
4 kwietnia – odebrane zostaną 5 kwietnia
5 kwietnia – odebrane zostaną 6 kwietnia

Odpady zielone odbierane:

2 kwietnia – odebrane zostaną 3 kwietnia
3 kwietnia – odebrane zostaną 4 kwietnia
4 kwietnia – odebrane zostaną 5 kwietnia
5 kwietnia – odebrane zostaną 6 kwietnia
6 kwietnia – odebrane zostaną 7 kwietnia.
Źródło: UM w Tczewie

smieciarka

———————————————————————————————————————————————————————————————————-
Zmiana firmy sprzątającej

data aktualizacji: 29.03.2018 r.

Informujemy, że od 01.04.2018 r. sprzątaniem, koszeniem i odśnieżaniem zajmie się Firma Usługowa „BŁYSK” Małgorzata Cieślik. Dziękujemy Firmie Usługowej „SKRZAT” Aneta Wawrzyniak za współpracę w ostatnich 2 latach.

Zakres prac zasadniczo się nie zmienia. Informacje i kontakt z firmą „BŁYSK” dostępne na ich stronie internetowej: http://www.blysk.tcz.pl/

———————————————————————————————————————————————————————————————————-
Ostatnie działania

data aktualizacji: 20.03.2018 r.

Kończymy działania przewidziane na początek roku 2018 będącymi dalszym etapem zmian w budynkach zapoczątkowanych w roku 2016. Do działań tych należą:

– schody ze zjazdami dla rowerów (łącznie 8 klatek),

– wymiana zniszczonych posadzek w piwnicach (ok 100 m2 powierzchni),

– remonty suszarni , malowanie drzwi w piwnicach (m.in. drzwi wymienników, pomieszczeń gospodarczych)

W tym tygodniu dokonaliśmy przeglądu rynien z czyszczeniem krat przy budynkach.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Wręczenie Certyfikatu Liderom Budżetu Obywatelskiego 2018. Wśród nich Nasza mieszkanka. Gratulujemy!

data aktualizacji: 28.01.2018 r.

26 stycznia 2018 r. z rąk Pana Prezydenta Miasta Tczewa Mirosława Pobłockiego, Certyfikat Lidera Budżetu Obywatelskiego odebrała mieszkanka Spółdzielni Mieszkaniowej „BARBAKAN”, Pani Iwona Korytkowska.

Na terenie Spółdzielni (Rokicka 21) wymieniony zostanie plac zabaw dla dzieci, w tym m.in. nowe urządzenia zabawowe z wieżyczkami, piaskownica, huśtawka wagowa, ogrodzenie, ławki, kosz na śmieci, tablica informacyjna.

Dziękujemy za wspólne włączenie się w tworzenie lokalnej społeczności i działanie na rzecz wszystkich mieszkańców.

O wydarzeniu pisano i informowano w lokalnych mediach:

TCZ.PL – informacja prasowa Budżet Obywatelski 2018

Prezydent podziękował liderom – Tv Tetka Tczew HD

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Podwyżka opłat za odbiór śmieci i nowa frakcja odpadów

data aktualizacji: 25.01.2018 r.

Od 01.03.2018r. wzrośnie opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Decyzja o wzroście opłaty zapadła tuż przez końcem roku – 28 grudnia, na sesji Rady Miejskiej.

Osoby segregujące odpady zapłacą miesięcznie o dwa złote więcej niż dotychczas (czyli 15,50 zł), a ci, który tego nie robią 26 zł (podwyżka o 4 zł więcej).

Nowością jest to, że mieszkańcy będą musieli oddzielnie odkładać tzw. frakcję bio – czyli odpady kuchenne. Zgodnie z nowymi przepisami śmieci są dzielone na cztery frakcje: szkło (zielony pojemnik), papier, w tym tektura (niebieski), odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, np. resztek kuchennych (pojemnik brązowy) oraz łącznie metale i tworzywa sztuczne (żółty). Urząd Miasta przewiduje zakup pojemników i biodegradowalnych woreczków, które otrzymają mieszkańcy. Przeprowadzona zostanie również odpowiednia akcja informacyjna.

Źródło: TCZ.PL

csm_slajd_c14770556f

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Budżet Obywatelski – realizacja projektu modernizacji placu zabaw

data aktualizacji: 24.01.2018 r.

W dniu dzisiejszym Urząd Miasta w Tczewie ogłosił wyniki Budżetu Obywatelskiego 2018. Wspólnie z Panią Iwoną Korytkowską działaliśmy w celu pozyskania środków na modernizację placu zabaw przy ul. Rokickiej 21.

Udało się!!! Z przyjemnością informujemy, że plac zabaw zostanie zmodernizowany w tym roku.

Gratulujemy wygranym projektom.

bo 2018 okręg 6

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Życzenia Świąteczne

data aktualizacji: 21.12.2017 r.

Informujemy, że w dniu 05.01.2018r. biuro Spółdzielni będzie nieczynne (za święto przypadające w sobotę 06.01.2017).

świąteczne życzenia

świąteczne życzenia

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Rokicka – BUDŻET OBYWATELSKI – ZAGŁOSUJ NA PROJEKT PRZY UL. ROKICKIEJ

data aktualizacji: 18.12.2017 r.

Mamy realną szansę zawalczyć o modernizację i rozbudowę placu zabaw przy bloku Rokicka 21. Złożyliśmy za pośrednictwem Pani Iwony Korytkowskiej następujący projekt:

Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy bloku Rokicka 21” , – wnioskodawca, nr rejestracyjny projektu: Iwona Korytkowska, nr 28 ,
– lokalizacja, opis projektu: dz. nr 270, obręb 5, ul. Rokicka 21
Wymiana istniejących urządzeń zabawowych na nowe takie jak: piaskownica, huśtawki, zestaw zabawowy, ogrodzenie, nasadzenie zieleni
SZANSA NAWET NA 84.000 ZŁ. – B.O. NA OKRĘG NR 6

Głosujemy na dwa sposoby:

1) Na stronie https://bo.tczew.pl/ (klikamy na zakładkę Głosuj on-line na wybrany projekt), głosowanie dostępne również na stronie https://www.tcz.pl/ . Wystarczy podać PESEL, NR TELEFONU i z dostępnych projektów wybrać NASZ
2) Tradycyjnie – papierowo, na listach poparcia osób zbierających głosy. UWAGA – można poprzeć więcej, niż jeden projekt!

GŁOSUJEMY DO 05.01.2017R.

Szanowni mieszkańcy,
Modernizacje placu zabaw na terenach spółdzielni są bardzo kosztowne i bez wsparcia zewnętrznego trudne do realizacji. To od NAS zależy, czy wesprzemy projekt i pomożemy tej inwestycji. Oprócz oddania głosu, zapraszam osoby mające czas, by wspomogły Spółdzielnię zbierając głosy na papierowych listach poparcia! Listy poparcia z poszczególnymi ulicami dostępne w biurze Spółdzielni.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Rokicka 22B – wymiana drzwi wejściowych

data aktualizacji: 06.12.2017 r.

W tym tygodniu wymienione zostały drzwi wejściowe kl. B przy ul. Rokickiej 22. Wymieniliśmy tylko jedną parę na całych zasobach ze względu na najgorszy stan techniczny.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Zakończenie remontu placu parkingowego przy ul. Władysława Jagiełły 7

data aktualizacji: 06.12.2017 r.

Zakończyliśmy remont placu parkingowego przy ul. Władysława Jagiełły 7.

Na placu unormowane i wyznaczone zostały miejsca parkingowe. Dodatkowo uzupełniliśmy odwodnienie liniowe w kierunku bloku przy ul. Władysława Jagiełły 5. Staraliśmy się połączyć funkcjonalność placu parkingowego i jednocześnie zostawić w miarę duży „plac manewrowy”.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Zakończenie remontu budynku administracyjno-garażowego

data aktualizacji: 23.11.2017 r.

Zakończyliśmy remont budynku administracyjno-garażowego przy ul. Władysława Jagiełły 9E.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Kilka wiadomości po długim czasie

data aktualizacji: 20.11.2017 r.

Minęły dwa miesiące i ostatnio nie udało się uzupełnić informacji na stronie, w związku z czym dziś postaramy się pokazać ostatnie działania.

Trwa obecnie coroczne przeglądy techniczne budynków oraz przegląd kominiarski.

W ramach napraw gwarancyjnych dokonano poprawek przy garażach naziemnych. Zauważyć można opaski wokół garaży.

Na przełomie października/listopada 2017 wyremontowano plac parkingowy przy Władysława Jagiełły 9. Plac zyskał wyznaczone miejsca (oddzielone czerwoną kostką).

W listopadzie 2017 rozpoczęliśmy remont placu parkingowego przy Władysława Jagiełły 7. Plac zmieni kształt, zyska wyznaczone miejsca.

Na początku listopada 2017 zamontowaliśmy wiatrołap przy wejściu do budynku administracyjnego.

Rozpoczęliśmy również remont elewacji. Na ścianach zastosowana zostanie wyprawa w jasnym kolorze Naszych elewacji. Naprawione zostaną uszkodzone wjazdy do garaży.

W sierpniu ukończyliśmy odświeżenie elewacji budynku administracyjno-garażowego przy ul. Władysława Jagiełły 9E od strony magazynu. Ściana została przygotowana pod graffiti z motywem dziecięcym. Ułożona została nowa kostka brukowa.

Na prośbę mieszkańców zabezpieczyliśmy podest przy ul. Rokickiej 21.

Przy każdym z budynków pojawiły się niebieskie pojemniki na piasek i sól z których będziemy korzystać w zimowej aurze.

We wrześniu ukończyliśmy remont elewacji bloku przy ul. Rokickiej 22 – kl. A.

Na przełomie sierpnia i września ukończyliśmy remont elewacji bloku przy ul. Rokickiej 20 – kl. A.

Zakończyliśmy odmalowywanie drzwi do piwnic na całych zasobach. Dodatkowo na każdych drzwiach znalazła się odblaskowa tablica informacyjna. Wejścia do piwnic stanowią „pierwszy kontakt” po wejściu do klatki schodowej, więc odmalowanie znacznie poprawiło estetykę zasobów.

Z przykrością informujemy o celowym niszczeniu tablic, które trafiły w sierpniu na drzwi wejściowe i w otoczeniu budynków. Są one zrywane, skopywane, rozjeżdżane.

Przykładowe drzwi do piwnic po odświeżeniu.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

UWAGA – uruchomienie ogrzewania

data aktualizacji: 21.09.2017 r.

UWAGA, ze względu na liczne telefony z Państwa strony i prognozy pogody przewidującej ochłodzenie w przyszłym tygodniu, w dniu 25.09.2017 r. uruchomione zostanie ogrzewanie w budynkach.

W związku z powyższym, prosimy odkręcić kaloryfery na najwyższy poziom, aby uniknąć zapowietrzenia.Prosimy również zakończyć remonty/wymiany instalacji C.O.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Uwaga – możliwe czasowe pogorszenie jakości wody. Zgłoś to ZWiK-owi

data aktualizacji: 16.09.2017 r.

Z portalu internetowego TCZ.PL:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Tczewie informuje, że od 11. września do 27. października będą prowadzone prace modernizacyjne Stacji Uzdatniania Wody „Motława” przy ul. Działkowej. W tym czasie woda w kranach w niektórych częściach miasta może być gorszej jakości.

Prace polegać będą na wymianie układu pompowego wraz z rurociągami technologicznymi Wymuszają one konieczność wyłączania poszczególnych magistrali wodociągowych dostarczających wodę do miasta.

W związku z powyższym w rejonie os. Suchostrzygi, oś. Bajkowego oraz zachodniej części oś. Nowe Miasto może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody polegające na wtórnym zanieczyszczeniu wody związkami żelaza i manganu.

W celu zminimalizowania uciążliwości w dniach od 4 do 9.09. 2017 przeprowadzone zostanie nocne płukanie sieci wodociągowej. Przypadki pogorszenia jakości wody należy zgłaszać pod nr 58 5313994 lub 58 5313011. ZWiK Tczew Sp. z o.o. w przypadku wystąpienia pogorszenia jakości wody będzie przeprowadzał interwencyjne płukania sieci wodociągowej. Działania naszego zakładu zostały uzgodnione z przedstawicielami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tczewie. Za utrudnienia w odbiorze wody przepraszamy naszych odbiorców. – infomuje ZWiK.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Władysława Jagiełły 7 i 9 – nowe miejsca parkingowe

data aktualizacji: 30.08.2017 r.

Pierwszy etap prac w tym roku zakończony. Mamy 7 miejsc do parkowania więcej.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Rokicka 2 – ocieplenie części elewacji

data aktualizacji: 29.08.2017 r.

Zakończyliśmy ocieplenie części elewacji w budynku przy ul. Rokickiej 2. Prace dotyczyły części od klatki C do klatki E.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Konkurs ofert na remont parkingów przy ul. Władysława Jagiełły 7 i 9

data aktualizacji: 28.08.2017 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BARBAKAN” w Tczewie zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu placów parkingowych przy budynkach Sp-ni w lokalizacjach Władysława Jagiełły 7 i 9.

W sprawie szczegółowego zakresu robót i oględzin placów zapraszamy do biura Spółdzielni.

Ogólny zakres prac:
Ilość metrów obu placów łącznie – ok 500-600.

1. Parking przy ulicy Jagiełły 7- miejsca postojowe:
– rozbiórka nawierzchni betonowej;
– korytowanie powierzchni parkingowej na gł. 31 cm;
– wywiezienie gruzu/urobku;
– uzupełnienie krawężników- ok. 60-70%
– wykonanie podbudowy ( żwir, kruszywo łamane – tłuczeń)- 20 cm
– podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
– kostka betonowa gr. 8 cm / trylinka (uzupełnienie dojazdu)

2. Parking przy budynku ul. Jagiełły 9- miejsca parkingowe
– rozbiórka nawierzchni z płyt ażurowych;
– korytowanie na gł. 20 cm;
– wywiezienie gruzu/urobku;
– podbudowa ( żwir, kruszywo łamane – tłuczeń- 31 cm
– podsypka cementowo-piaskowa 3 cm
– kostka betonowa gr. 8 cm

Propozycje (cena za 1m2) należy składać w zamkniętych kopertach w biurze Spółdzielni, ul. Władysława Jagiełły 9E, 83-110 Tczew w godzinach od 08:00-15:00 w terminie do 11.09.2017r. do godziny 12:00 (termin wpływu z racji krótkiego okresu przedłużono z 08.09.2017 do 11.09.2017).

Termin realizacji – do końca listopada 2017r.

Wybrany kontrahent zostanie poinformowany do dnia 11.09.2017r.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

„Posprzątaj po swoim psie” – działania

data aktualizacji: 25.08.2017 r.

Na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu został poruszony temat „psiego problemu”. Zauważyliśmy, że należy stworzyć warunki do zadbania o otoczenie i zachęcić do sprzątania po swoich psach.

Działania w tym zakresie to:
– nowy, dodatkowy kosz na ul. Rokickiej 22 (umiejscowienie – okolica kl. D od strony Placu Papieskiego);

– nowe, odblaskowe tabliczki na każdych drzwiach do klatek schodowych przypominające „Posprzątaj po swoim psie” (28 tablic);

– nowe znaki na zewnątrz „Posprzątaj po swoim psie” (średnio dwie tablice na budynek);

– nowe znaki „Szanuj zieleń” (średnio dwie tablice na budynek);

– dodatkowo, przy każdym koszu zamontujemy podajnik woreczków na psie odchody;

Dodatkowo przypominamy, że małe, pomarańczowe kosze przy klatkach schodowych służą wyrzucaniu drobnych śmieci. Do wyrzucania domowych worków służą odpowiednie kojce.

Informujemy również, że wkrótce zaczniemy odmalowywanie wszystkich ościeżnic i drzwi do piwnic. Kolejnym krokiem będą nowe tablice informacyjne. Szczegóły wkrótce.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Nowy kosz na śmieci przy ul. Rokickiej 20

data aktualizacji: 21.08.2017 r.

Dodatkowy kosz na śmieci otrzymali mieszkańcy bloku przy ul. Rokickiej 20. Od dłuższego czasu stał sam słupek. Zachęcamy więc do wyrzucania drobnych śmieci do koszy, nie zaś pod otaczającą roślinność.

Kosz przy ul. Rokickiej 20:

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Informacja o pracy biura Spółdzielni w dniach 14-15.08.2017 r.

data aktualizacji: 08.08.2017 r.

Informujemy, że w dniach 14-15.08.2017 r. biuro Spółdzielni Mieszkaniowej „BARBAKAN” będzie nieczynne. Dzień 14.08.2017 r. normalnie jest dniem pracującym. W tym roku 11 listopad (Święto Niepodległości) przypada w sobotę i przysługuje za to dzień wolny. 15.08.2017 r. jest normalnym dniem wolnym od pracy (Święto Wojska Polskiego i Święto Matki Boskiej Zielnej).

Zarząd podjął więc decyzję o przeznaczeniu 14.08.2017 r. jako dzień wolny w ramach przysługującego dodatkowego dnia wolnego za dzień 11 listopad 2017 r.

Odpowiednie informacje zostaną umieszczone w gablotach na każdej klatce.

Życzymy mieszkańcom udanego wypoczynku.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Nowe książeczki opłat

data aktualizacji: 02.08.2017 r.

Informujemy, że w biurze Spółdzielni są już nowe książeczki opłat, które zawierają aktualny numer konta.

Wygląd nowej książeczki

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Zakończyliśmy konserwację instalacji C.O. w całych zasobach – Rokicka 2 – ukończono remont wejść do klatek

data aktualizacji: 19.07.2017 r.

Zakończyliśmy wymianę najbardziej zniszczonych, cieknących elementów instalacji C.O., w tym zawory zamykające, automaty w ilości kilkudziesięciu sztuk.

Skończyliśmy remont wejść do klatek przy ul. Rokickiej 2 (A,B,C,D,F). Klatki zostały odkopane, zaizolowane, ocieplone (na poziomie piwnicznym). Skuto popękaną posadzkę, ułożono nowe antypoślizgowe płytki z nowymi kratami i odbojnikami.

Przykład z ul. Rokickiej 2F:

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

UWAGA – zmiana nr rachunku bankowego

data aktualizacji: 12.07.2017 r.

Informujemy, że na klatkach schodowych pojawiła się informacja o zmianie nr konta bankowego:

Od 10.07.2017r obowiązuje nowy nr konta bankowego;
28 1750 0012 0000 0000 3758 6129 Raiffeisen Bank Polska S.A.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Nowy słup oświetleniowy przy ul. Rokickiej 2, zabezpieczanie słupów w dolnej części.

data aktualizacji: 23.06.2017 r.

Informujemy, że wymieniono słup oświetleniowy przy Rokickiej 2. Nowy słup posiada oprawę LED. Zakupiliśmy kilka sztuk takich opraw i sukcesywnie w ramach wymian będziemy dostawiać rozwiązania LED-owe.

Ponadto informujemy, że w całych zasobach przygotowujemy podstawy słupów lamp do zabezpieczenia specjalna farbą. Służy ona m.in. do ochrony od „psich toalet”, które wpływają na ich szybsze zużycie i korozję.

W związku z powyższym, niektóre podstawy lamp zostały odkopane do poziomu mocowań.

Nowa lampa:

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Zaktualizowano zdjęcia na stronie internetowej

data aktualizacji: 07.06.2017 r.

Informujemy, że w Galerii umieściliśmy kilkanaście nowych zdjęć.

Galeria Spółdzielni Mieszkaniowej „BARBAKAN” w Tczewie

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Statut Spółdzielni – umieszczono na stronie

data aktualizacji: 02.06.2017 r.

Informujemy, że umieściliśmy Statut Spółdzielni Mieszkaniowej na stronie internetowej. Statut do pobrania w zakładce O NAS -> STATUT

statut Spółdzielni Mieszkaniowej „BARBAKAN” w Tczewie

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Przegląd gazowy

data aktualizacji: 19.05.2017 r.

Zaczynamy coroczny przegląd gazowy. Prosimy przejrzeć zakładkę aktualności poszczególnych budynków:

Władysława Jagiełły 7
Władysława Jagiełły 9
Rokicka 2
Rokicka 20
Rokicka 21
Rokicka 22

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Pojemniki na sól i piasek

data aktualizacji: 28.04.2017 r.

Spółdzielnia zamówiła nowe pojemniki na sól i piasek. Każdy budynek mieszkalny otrzyma pojemnik 360l. Dotychczasowe skrzynie w piwnicach zostaną docelowo zlikwidowane, zaś pomieszczenia pod schodami można będzie używać jako wspólną przestrzeń na rowery i wózki. Zamówienia dokonaliśmy po sezonie zimowym. W tym okresie można liczyć na korzystniejszą cenę. Pojemniki planowo dotrą do Nas do końca maja 2017.

Wygląd zamówionych pojemników:

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Odbiór odpadów w okresie majowego weekendu

data aktualizacji: 28.04.2017 r.

Urząd Miasta informuje, że odpady komunalne oraz gromadzone selektywnie, w tym także odpady zielone, odbierane zostaną:

1.05.2017 – odebrane zostaną 2.05.2017
2.05.2017 – odebrane zostaną także 2.05.2017
3.05.2017 – odebrane zostaną 4.05.2017
4.05.2017 – odebrane zostaną 5.05.2017
5.05.2017 – odebrane zostaną 6.05.2017

Przy okazji życzymy wszystkim słonecznej pogody na najbliższe dni.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Znaleziono klucze przy ul. Rokickiej

data aktualizacji: 26.04.2017 r.

Uwaga, znaleziono klucze przy ul. Rokickiej. Klucze na pasku. W celu odebrania prosimy o kontakt z administracją. Żeby nie trafiły one w obce ręce będziemy prosić o informację, na jakim pasku/rzemyku były te klucze oraz ich rodzaj.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-
Zaproszenia na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

data aktualizacji: 26.03.2017 r.

W najbliższym tygodniu zacznie się dostarczanie do Państwa zaproszeń na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które odbędzie się 27.04.2017 r. o godzinie 18:00 w sali konferencyjnej Link Hotel-u przy ul. Jagiellońskiej 55E w Tczewie (naprzeciw MEBLEX-u). Osoby dostarczające zawiadomienia będą posiadały identyfikator z pieczątką Spółdzielni lub upoważnienie ze Spółdzielni. Zapraszamy.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-
Ostatnie działania

data aktualizacji: 26.03.2017 r.

W okresie od stycznia do marca prowadziliśmy kilka spraw związanych z zaleceniami m.in. przeglądu technicznego, kierunku rozwoju „pro-rowerowego” oraz związanego z jakością, estetyzacją miejsc wspólnego użytku:

1) W wielu miejscach skuwaliśmy i wylewaliśmy podłogę w piwnicach.

Zostały poprawione wylewki w wymiennikach na ul. Rokickiej 20,21 oraz 22. Poprawiono w 5 korytarzach piwnicznych posadzkę (skucie 6 cm betonu i wylano na nowo).

Przykład z ul. Rokickiej 20B:

2) Rozpoczęliśmy remonty schodów do piwnic. W przypadku braku zjazdów dla rowerów, zostały w nie wyposażone. Docelowo, chcielibyśmy aby wszystkie zejścia do piwnic otrzymały zjazd a stopnie zostały wyłożone płytkami. W tym roku zrealizowano to działanie w 9 lokalizacjach. Zakładamy, że zmian we wszystkich zejściach dokonamy w ciągu 3-4 lat.

Przykład z ul. Rokickiej 21C:

3) Rozpoczęliśmy remont suszarni. Wytypowaliśmy najbardziej zniszczone/ubrudzone suszarnie i sukcesywnie je odmalowujemy. W zależności od potrzeb, uzupełniamy ubytki, malujemy ściany, drzwi, okna, uzupełniamy kratki wentylacyjne, malujemy kaloryfery. W ciągu 3 miesięcy zostało wyremontowanych 8 suszarni. Dziękujemy za pozytywny odbiór tych działań i kilka usłyszanych podziękowań. Zachęcamy również do częstego korzystania i suszenia prania. Pamiętajmy, że standardowe suszenie prania to ok 2 litrów wody, które musi gdzieś odparować.

Prace zostaną podzielone na kilka lat. Najpierw odnowimy w powyższy sposób suszarnie, które tego wymagają. W dalszym etapie ich odnawiania będziemy kłaść płytki na podłogach. W przypadku niektórych lokalizacji czeka Nas wcześniej skucie i wylanie posadzek.

Przykład z ul. Rokickiej 20A:

Przepraszamy za trudności powstałe w czasie wszystkich remontów. Przy okazji zwracamy uwagę odnośnie trzymania rzeczy na korytarzach, w suszarniach oraz pod schodami. Te miejsca nie są przeznaczone na stare szafy, biurka, rzeczy osobiste itp. Takie rzeczy będą usuwane. Wyjątkiem dla wydzielonych pomieszczeń oraz miejsc pod schodami są wózki oraz rowery. Prosimy również korzystać z usługi wywozu wielkogabarytów. Dla przypomnienia, co poniedziałek wywożone są rzeczy wielkogabarytowe. Warunkiem wywozu jest informacja najpóźniej do piątku do firmy CleanBud tel./fax (058) 531 34 87. Zgłoszenia można dokonać osobiście lub poprzez administrację spółdzielni. Wywóz pozostawionych przez Państwa rzeczy obciąża kosztem dany budynek, polecamy więc korzystać z usługi wliczonej w cenę wywozu nieczystości. Doceńmy to, że firma CleanBud wywozi duże rzeczy raz w tygodniu, gdyż nie w każdym mieście tak dobry układ z firmą wywozową.

Sukcesywnie wypowiadamy umowy/umowy ustne na możliwość korzystania z pomieszczeń pod schodami przez mieszkańców. Docelowo, zgodnie z przeznaczeniem pomieszczeń wspólnego użytkowania, chcemy zorganizować tam miejsca na rowery dla wszystkich.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Życzenia Świąteczne

data aktualizacji: 23.12.2016 r.

Wszystkim Naszym mieszkańcom życzymy wesołych a przede wszystkim rodzinnych świąt Bożego Narodzenia.

christmas-card-574742_1280

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Nowy kosz na śmieci przy ul. Rokickiej 2

data aktualizacji: 23.12.2016 r.

Dodatkowy kosz na śmieci otrzymali mieszkańcy bloku przy ul. Rokickiej 2. Jest to efekt spotkania, które odbyło się w listopadzie tego roku i zgłoszeń mieszkańców. Na spotkaniu ustalono również przeniesienie budki dla kotów bliżej parkingu. Prosimy nie wystawiać pojemników z piciem i jedzeniem przy budynku.

Kosz przy ul. Rokickiej 2:

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Spotkanie mieszkańców budynku przy ul. Rokicka 2

data aktualizacji: 05.11.2016 r.

Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbakan” Marcin Kussowski zaprasza 08.11.2016 r. o godzinie 17:00 na spotkanie właścicieli mieszkań budynków przy ulicy Rokickiej 2. Odpowiednie informacje pojawiły się na tablicach ogłoszeń w każdej z klatek.

Omówimy m.in. stan posiadanych środków oraz porozmawiamy nt. kotów przed budynkiem.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Remont transformatora przy ul. Rokickiej 21

data aktualizacji: 01.11.2016 r.

W dniu 27.10.2016 r. zakończony został kolejny rozdział w estetyzacji Naszych zasobów. Wyremontowany został transformator przy ul. Rokickiej 21.

Transformator przed odmalowaniem:

Transformator po odmalowaniu:

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Nowe kosze na śmieci przy ul. Władysława Jagiełły

data aktualizacji: 01.11.2016 r.

Po jednym koszu na śmieci otrzymali mieszkańcy bloków przy ul. Władysława Jagiełły 7 i 9. Jest to efekt spotkań, które odbyły się we wrześniu tego roku i zgłoszeń mieszkańców. W obu lokalizacjach kosze pojawiły się pomiędzy kl. A i B.

Kosz przy ul. Władysława Jagiełły 7:

Kosz przy ul. Władysława Jagiełły 9:

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Prezes Zarządu – przyjmowanie interesantów

data aktualizacji: 11.10.2016 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BARBAKAN” w Tczewie informuje, że w dniu dzisiejszym Prezes Zarządu nie przyjmie interesantów z racji urlopu. Zapraszamy w najbliższy wtorek 18.10.2016 r.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Przegląd kominiarski

data aktualizacji: 30.09.2016 r.

W dniach od 04-08.10.2016 r. zostanie przeprowadzony przegląd kominiarski. Odpowiednie informacje zostały zawieszone na klatkach. Prosimy o udostępnienie lokali kominiarzom.

Przegląd przeprowadzi SPÓŁDZIELNIA PRACY Usług Kominiarskich w Gdańsku, REJONOWY ZAKŁAD, 83-110 Tczew, ul. Paderewskiego 18, tel. 58-531-14-45

Od wtorku do piątku odbędzie się przegląd w pierwszym terminie, dodatkowy termin został określony na sobotę 08.10.2016r.

Proszę pamiętać, aby złapać się za guzik!

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Malowanie bramy garażu podziemnego – ciąg dalszy

data aktualizacji: 30.09.2016 r.

W dniu 30.09.2016 r. pomalowana zostanie brama garażu podziemnego od strony kościoła. Prace zaczną się od godziny ok 16:00 w dniu 30.09.2016 r. Po zakończeniu prac, do rana 01.10.2016 r. nie można z tego wjazdu korzystać.

Przepraszamy za utrudnienia.

Wymalowany wcześniej drugi wjazd:

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

UWAGA – akcja przewonienia gazu

data aktualizacji: 30.09.2016 r.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku przeprowadzi W dniach 04-06.10.2016 r. akcję przewonienia gazu ziemnego „JESIEŃ 2016”, która ma na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności gazowej sieci rozdzielczej i instalacji wewnątrz w budynkach.

Prosimy o informowanie Spółdzielni, jeśli wykryją Państwo tego typu nieszczelność.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

UWAGA – uruchomienie ogrzewania

data aktualizacji: 27.09.2016 r.

W dniu 30.09.2016 r. uruchomione zostanie ogrzewanie w budynkach. W związku z powyższym, prosimy odkręcić kaloryfery na najwyższy poziom.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Malowanie bramy garażu podziemnego – ciąg dalszy

data aktualizacji: 12.09.2016 r.

W dniu 10.09.2016 r. pomalowana została brama garażu podziemnego. Farba nie pokryła do końca wcześniejszych graffiti i w związku z tym nałożymy jeszcze jedną warstwę białego koloru. Prace zaczną się od godziny ok 16:00 w dniu 13.09.2016 r. Po zakończeniu prac, do rana 14.09.2016 r. nie można z wjazdu korzystać.

Przepraszamy za utrudnienia.

UWAGA! – Prace udało się wykonać w dniu 12.09.2016 r., w związku z tym w dniu 13.09.2016 r. można z bramy już korzystać.

Wymalowany wjazd:

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Spotkanie mieszkańców budynku przy ul. Władysława Jagiełły 7 i 9

data aktualizacji: 09.08.2016 r.

Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbakan” Marcin Kussowski zaprasza 20.09.2016 r. na spotkanie właścicieli mieszkań budynków przy ulicy Władysława Jagiełły 7 i 9. Spotkania odbędą się przy klatkach „A”.

Władysława Jagiełły 9 – godzina 17:00
Władysława Jagiełły 7 – godzina 18:00

Omówimy m.in. stan posiadanych środków oraz planowane prace remontowe.

W związku z powyższym we wtorek 20.09.2016 r. Zarząd Spółdzielni przyjmie interesantów tylko w godzinach od 15:00 – 17:00.

Stosowne ogłoszenie z informacja o spotkaniu pojawi się na klatkach schodowych Państwa budynków.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Nowy pracownik administracyjny

data aktualizacji: 09.08.2016 r.

Informujemy, że z dniem 01.09.2016 r. pracę na stanowisku Administrator rozpoczęła Pani Maria Dziak.

Prosimy o kontakt z Panią Marią na adres mailowy biuro@smbarbakan.pl.

Nr telefonu: 606626628 – po godzinie 15:00 prosimy dzwonić lub pisać sms-y tylko w pilnych przypadkach.

Witamy Panią w Naszym gronie serdecznie. Jednocześnie informujemy, że Pan Adrian Właszkiewicz pracuje z nami do końca września 2016 r., jednakże do tego czasu korzysta z przysługującego mu urlopu wypoczynkowego.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Malowanie bramy garażu podziemnego

data aktualizacji: 09.08.2016 r.

W dniu 10.09.2016 r. pomalowana zostanie brama garażu podziemnego. Prace zaczną się od godziny ok 10:00. Po zakończeniu prac do wieczora nie można z wjazdu korzystać.

Przepraszamy za utrudnienia.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Regulamin Udostępniania Dokumentów i Informacji Członkom Spółdzielni „BARBAKAN” w Tczewie

data aktualizacji: 12.08.2016 r.

Umieściliśmy „Regulamin Udostępniania Dokumentów i Informacji Członkom Spółdzielni „BARBAKAN” w Tczewie” oraz wzór oświadczenia o posiadanym adresie e-mail. Prosimy osoby chcące korespondować drogą mailową o wypełnienie i złożenie takiego oświadczenia w Administracji Spółdzielni.

Zapraszamy na zakładkę O NAS – REGULAMINY dostępną tutaj: regulamin i oświadczenie e-mail

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

garaże naziemne – remont zakończono

data aktualizacji: 09.08.2016 r.

Zakończono remont garaży naziemnych. W ramach zleconych prac zrealizowano:

– taśma/opaska łącząca folię kubełkową ze ścianą;
– opaska z płyt betonowych 50/50cm;
– zakończenie opaski krawężnikiem;
– uzupełnienie drobnych ubytków na ścianach;
– przygotowanie ściany ostatniego garażu pod malowanie logo (pozostałe ściany szczytowe „wygładzone”);
– wymiana rynien i rur spustowych (na wniosek właścicieli garaży podczas spotkania);
– malowanie wg. kolorystyki zgodnej z ocieplonymi szczytami pozostałych budynków w Spółdzielni;
– malowanie logo na ostatnim garażu.

Do piątku 12.08.2016r. Wykonawca – Zieleń Miejska Sp. z o.o., dokona kosmetycznych poprawek zgłoszonych przy odbiorze, ale możemy powiedzieć, że prace zakończono.

Garaże naziemne przed remontem:

Garaże naziemne po remoncie:

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Poszukujemy pracownika – stanowisko ADMINISTRATOR

data aktualizacji: 02.08.2016 r.

Opis stanowiska:
• przyjmowanie zgłoszeń, delegowanie telefonów do odpowiednich komórek spółdzielni
• prowadzenie dziennika korespondencji, odbiór i nadawanie listów, przesyłek itp.
• obsługa dodatków mieszkaniowych
• dostarczanie lokatorom naliczeń, rozliczeń, informacji o zebraniach itp.
• bieżące monitorowanie funkcjonowania nieruchomości i prowadzenie dokumentacji związanej z
zasobami (w tym prowadzenia dzienników budynku);
• kontrola i nadzór nad realizacją zawartych umów na dostawy usług dla nieruchomości w zakresie:
– kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń;
– prac konserwatorskich i remontowych;
– dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci
– utrzymania czystości;
w tym przeprowadzanie wizytacji i obchodów nieruchomości mających na celu weryfikację pracy
dostawców usług.
• kontrola i nadzór nad usuwaniem awarii i ich skutków;
• bieżące drobne prace konserwatorskie/naprawy;
• pełnienie funkcji komunikacyjnej pomiędzy firmami zewnętrznymi a właścicielem nieruchomości;
• raportowanie na temat najważniejszych informacji dotyczących zarządzania nieruchomością
• uzupełnianie informacji na stronie internetowej;

Wymagania:
• orzeczenie o niepełnosprawności;
• dobra organizacja czasu pracy;
• wykształcenie min. średnie / preferowane techniczne;
• umiejętność współpracy;
• dyspozycyjność;
• umiejętność egzekwowania zadań, asertywność;
• umiejętność pracy pod presją czasu i przy kilku zadaniach jednocześnie;
• umiejętność obsługi komputera, w szczególności MS Office i Excel;
• sumienność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków.

Mile widziane:
• doświadczenie w zakresie obsługi nieruchomości;
• praktyczna wiedza i doświadczenie w planowaniu i realizacji zadań związanych z zarządzaniem
nieruchomością bądź pokrewne;
• praktyczna umiejętność prowadzenia rozliczeń/zestawień kosztów – obsługa kasy;
• uprawnienia SEP do 1 kV;
• uprawnienia wysokościowe;
• prawo jazdy, kat. B;
• własne auto.

Oferujemy:
• pracę w zgranym i dynamicznym zespole na pełen etat – Administrator
• Miłą atmosferę pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przysyłanie CV, zdjęcia i listu motywacyjnego na adres
rekrutacja@smbarbakan.pl

Prosimy o dołączenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst
jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Nowy kosz na śmieci, tym razem przy ul. Władysława Jagiełły 9

data aktualizacji: 02.08.2016 r.

W zeszłym tygodniu zamontowaliśmy jeszcze jeden nowy kosz na śmieci przy ul. Władysława Jagiełły 9.

Nowy kosz na zdjęciu:

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Remont garaży naziemnych – nowy mural – logo Tczewa

data aktualizacji: 25.07.2016 r.

Od piątku 22.07.2016r. pierwszy garaż naziemny ma wymalowane logo Tczewa. Trwa malowanie pozostałych garaży w nowych barwach. Do zrealizowania zostanie jeszcze wymiana orynnowania. Całość prac powoli dobiega końca.

Logo Tczewa na garażu naziemnym przy ul. Rokickiej.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

nowe kosze na śmieci przy ul. Rokickiej

data aktualizacji: 25.07.2016 r.

W zeszłym tygodniu zamontowaliśmy zupełnie nowy kosz na śmieci przy ul. Rokickiej 21 pomiędzy klatką C i D.
Drugi kosz – przy ul. Rokickiej 2 wymieniliśmy na nowy. Ze starego został tylko słupek.

Bardzo prosimy, aby nie traktować tych koszy jako kosze zastępcze dużego śmietnika, co ma miejsce obecnie. Proszę śmieci z domu wyrzucać do dużych kontenerów. Wiele razy małe śmietniki są pozapychane już w dniu ich opróżnienia.

Nowe kosze na zdjęciach:

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

remont garaży naziemnych przy ul. Rokickiej

data aktualizacji: 06.07.2016 r.

Rozpoczęliśmy remont wszystkich garaży naziemnych znajdujących się przy ul. Rokickiej. W zakresie prac wykonamy uzupełnienie ubytków w strukturze tynku, wykończenie folii kubełkowej opaską, malowanie, opaska z płyt betonowych na około wszystkich garaży zakończona krawężnikiem. Pierwszy garaż od strony ul. Jagiellońskiej zyska mural – logo Tczewa. W zakresie posiadanych środków uda się wymienić wszystkie rynny na nowe, o co wnioskowali właściciele garaży na ostatnim spotkaniu.

Pierwsze prace:

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

garaż podziemny- zakończono remont wjazdów

data aktualizacji: 06.07.2016 r.

Zakończono remont wjazdów do garażu podziemnego. Wkrótce pomalujemy na nowo skrzynki. Remont nie obejmował malowania opuszczanej bramy, ale chcielibyśmy ją też odświeżyć.

Wjazd przed remontem:

Wjazd po remoncie:

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

budynki przy ul. Rokickiej – prace na wysokości związane z czyszczeniem rynien i zabezpieczeniem przed ptactwem

data aktualizacji: 28.06.2016 r.

Dziś drugi dzień prac na wysokości – czyszczenie rynien na ostatnich piętrach i zabezpieczanie miejscowe kolcami przeciw ptactwu. Prace wykonaliśmy już na budynkach Rokickiej 20 i 21. Zostały jeszcze budynki przy ul. Rokickiej 22 i 2. Prace na tych budynkach zostaną wykonane na początku lipca.

Na każdym z budynków zostanie zamontowane blisko 45-50 metrów kolców (łącznie 180-200m).

Przy okazji prosimy jeszcze raz, aby nie dokarmiać ptactwa, w tym gołębi i zgłaszać osoby, które mimo zakazu karmienia to robią.

Kolejnym krokiem będzie sukcesywne czyszczenie odchodów ptasich z dachów i punktowe zabezpieczanie siatkami – tylko newralgicznych punktów. Te prace wykonywane będą w miesiącach lipiec – sierpień 2016

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Spotkanie z właścicielami garaży podziemnych i naziemnych przy ul. Rokickiej

data aktualizacji: 01.06.2016 r.

07.06.2016r. Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbakan” Marcin Kussowski zaprasza na spotkanie właścicieli garaży podziemnych i naziemnych. Omówimy bieżące sprawy dotyczące garaży, w tym trwające i przyszłe remonty oraz sytuację finansową na ww. garażach.

Godziny spotkań:
Garaże podziemne – 17:10
Garaże naziemne – 17:40

Spotkania odbędą się przy garażach, tj. garaż podziemny – od strony remontowanego wjazdu, garaż naziemny – przy pierwszym garażu z muralem.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Nowe tablice na budynkach

data aktualizacji: 31.05.2016 r.

Z przyjemnością informujemy, że dotarły już do Nas nowe tablice na budynki i oznaczenia klatek. Nowe tablice spełniają ostatnie zmiany w wymaganiach, co do oznaczeń budynków tzn. będą „odblaskowe”. Znajdzie się na nich nowe logo. W najbliższych dniach sukcesywnie będziemy je zawieszać.

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

GPEC – wyłączenie ogrzewania

data aktualizacji: 30.05.2016 r.

Informujemy, że od dnia 01.06.2016 r. nastąpi wyłączenie ogrzewania we wszystkich lokalizacjach Spółdzielni Mieszkaniowej „BARBAKAN”

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Przegląd gazowy

data aktualizacji: 29.05.2016 r.

Skończyliśmy właśnie wymianę wodomierzy i zaczynamy coroczny przegląd gazowy. Prosimy przejrzeć zakładkę aktualności poszczególnych budynków:

Władysława Jagiełły 7
Władysława Jagiełły 9
Rokicka 2
Rokicka 20
Rokicka 21
Rokicka 22

———————————————————————————————————————————————————————————————————-

Zmiana firmy utrzymującej czystość

data aktualizacji: 29.03.2016 r.

Drodzy Mieszkańcy. Informujemy, że z dniem 31.03.2016 r.  kończy się współpraca z firmą utrzymującą czystość, tj. Firmą Usługową „BŁYSK”. W imieniu Spółdzielni bardzo dziękuję za wieloletnią współpracę. Jednocześnie informujemy, że od dnia 01.04.2016 r. porządek utrzymywać będzie Firma Usługowa „SKRZAT” Aneta Wawrzyniak.

Sprzątanie odbywać się będzie w poniedziałki (zamiatanie), środy (zamiatanie) i piątki (zamiatanie plus mycie).

Telefon kontaktowy do osoby nadzorującej prace ze strony firmy „SKRZAT”:

  • Dariusz Szulc – 509-531-568

Adres strony internetowej: http://www.skrzat.biz/?page_id=11

———————————————————————————————————————————————————————————————————-
Życzenia Świąteczne

data aktualizacji: 25.03.2016 r.

Wszystkim Naszym mieszkańcom życzymy ciepłych i udanych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, kolorowych pisanek i mokrego Śmigusa-Dyngusa.

easter-bunny-95096_960_720

———————————————————————————————————————————————————————————————————-
Uruchomienie strony

data aktualizacji: 24.02.2016 r.

Uruchomiliśmy dla Państwa stronę internetową, którą sukcesywnie wypełnimy odpowiednia treścią. Strona jest jeszcze w fazie budowy, stąd jeśli zauważą Państwo błędy prosimy przekazać nam informację drogą mailową / zakładka Kontakt.

Wraz ze stroną internetową zauważyć mogą Państwo logo spółdzielni.